VeC troba insuficent el projecte de reforma de l’estació de tren

Avatar
21/09/2021 - 11:02h

Des de Vilafranca en Comú creuen que la proposta no resol els problemes endèmics que té el servei de rodalies a la vila

El projecte de reforma de l’estació de tren de Vilafranca contempla sens dubte unes millores necessàries per a un bon ús funcional de les instaŀlacions, però, a criteri de Vilafranca en Comú, té uns significatives mancances.


Pels comuns, el projecte desaprofita una intervenció que té un elevat cost (més de 3,5 milions d’euros) deixant sense resoldre els problemes endèmics que té el servei de rodalies a Vilafranca, davant els quals l’equip de govern municipal “no ha actuat amb la diligència suficient per forçar la seva resolució, com el cobriment de la via fins el pont del carril; la cessió de la llosa de la via a l’Ajuntament o millores dels serveis i freqüències”.

Aquest projecte que ara es presenta es fa, segons VeC, bàsicament per la millora en el control de l’accés dels passatgers a les vies, amb la prevista instal·lació de vuit accessos controlats pel sistema de torns. “Amb aquesta excusa”, diuen els comuns, “ s’aprofita per fer un rentat de cara a l’interior de l’edifici, reforma de la passareŀla i la rampa d’accés, coŀlocació de dos nous ascensors en substitució dels actuals, ampliació de les escales d’accés a l’andana 1 i millora general de la iŀluminació”.

Per Vilafranca en Comú “totes són reformes necessàries, però insuficients perquè les escales d’accés a les andanes haurien de ser dobles: mecàniques i normals, per facilitar la mobilitat. També entenem que concentrar totes les entrades i sortides a una sola banda comporta una dificultat d’absorció de passatgers en moments puntuals”.

Pels comuns, a més, la construcció d’un espai tancat amb vidre sota l’actual marquesina, no respecta les determinacions de protecció d’un edifici de 1911 establertes en el Pla Especial i Catàleg
del Patrimoni. “Caldria resoldre l’ubicació dels torns d’un altra manera, situant-los dins el mateix edifici, i contemplant també la coŀlocació de punts d’accés a les vies pel cantó del carrer del Comerç”, afirmen.

En definitiva, i entre altres punts, des de VeC consideren que caldria esmenar el projecte abans que l’Ajuntament li doni el vistiplau i tramiti la llicència per a les obres.

També et pot interessar

Comentaris