Els casos atesos per serveis socials són cada cop més complexos

Un moment de la presentació de la memòria
Judit Benages
28/07/2021 - 12:23h

La Covid-19 no fa créixer exponencialment el nombre d’usuaris a serveis socials però sí que n’ha incrementat la seva complexitat

La pandèmia de la Covid-19 no ha fet créixer de forma exagerada els usuaris als serveis socials de Vilafranca, però sí que ha fet que siguin cada cop casos més complexos.

És a dir, fins ara les famílies que arribaven a serveis socials hi anaven amb només un o dos problemes, però ara la mitjana és d’arribar-hi amb sis problemàtiques diferents.

Els econòmics són els més comuns (77%), però també són importants els de salut (22%), mancances socials (20%), laborals (18%) i habitatge (16%)

Així doncs, la complexitat dels expedients és major i un 30,56% dels expedients de l’equip de tractament es troben en situació de cronicitat moderada, cosa que fa que s’hagin de dedicar molts més recursos i temps a cada cas. “Ens preocupa la complexitat, la fragilitat i la transversalitat de cada cas que arriba a serveis socials”, afirma el regidor de l’àrea, Ramon Zaballa.

Aquesta és la principal conclusió que s’extreu de la presentació de la memòria de serveis socials del 2020, presentada aquesta setmana i que, pel que fa a xifres, doncs, no presenta grans diferències de persones ateses amb les del 2019.

Així, si l’any passat es van atendre 4.491 persones, el 2019 se’n van atendre 4.204. L’increment és, doncs, de 200 persones. Els nous expedients i, per tant, casos nous van ser el 2020 de 539.

Quant al Servei d’Orientació i Informació (SOI), s’han atès gairebé 900 persones que representen el 2,7% de la població de Vilafranca. En aquest període, s’han produït 28 urgències, 21 de les quals han estat en el segon semestre de l’any, coincidint amb la fi del confinament. “Quan la gent va poder sortir, van aflorar les demandes de tipus social”, ha apuntat Zaballa.
Pel que fa a l’atenció a la dependència i a la gent gran, les dades permeten afirmar que hi ha un augment dels tràmits, de la complexitat i de la fragilitat de les persones usuàries.

El nombre de persones ateses és de 993 i s’observa una major claudicació familiar (famílies que ja no poden sostenir una situació més temps) i un augment en el deteriorament cognitiu i conductual.


Nati Santacana, coordinadora del servei de gent gran i dependència, ha explicat que en el seu cas, doncs, sí que hi ha un increment del 25% de persones ateses i que el que ha funcionat molt bé són les ajudes a domicili durant, sobretot, molts mesos en què els centres de dia estaven tancats i les residències tampoc acceptaven a ningú nou. A més també s’ha destacat la feina que s’ha fet i encara s’està fent d’atenció telefònica sobretot a la gent gran que està patint una solitud no desitjada.

Més de 900 famílies al rebost solidari
Un altre servei que sí que ha vist incrementat el nombre d’usuaris és el rebost solidari, que el 2019 atenia de mitjana a 602 famílies i el 2020 ha passat a atendre’n 905, que es tradueix a un total de 2.130 persones, unes 500 més que el 2019.

Els Serveis d’Inserció Socioeducativa com la Casa petita, el Centre Obert o el servei SIS Adolescents, considerats uns serveis importants en la prevenció de casos i en la implicació de les famílies en la seva solució, destaquen han atès gairebé 600 persones.

En relació a les xifres econòmiques i d’atenció, Ramon Zaballa ha ressaltat que l’Ajuntament de Vilafranca ha aportat 378.000 euros en ajuts directes per urgència social, casals d’estiu, càtering social, pobresa energètica, ajuts alimentaris, etc. En total, 55.000 euros més que l’any 2019, que se sumen a les mesures empreses per altres administracions.

Llistes d’espera
Zaballa també ha apuntat que Vilafranca manté a ratlla les llistes d’espera, que no passen mai dels 10 dies (tot i que els casos urgents s’atenen sempre abans) i considera que això és una mosta de la gran feina que s’està fent des del departament i de la gran capacitat d’adaptació que ha tingut a les noves formes de treballar per la pandèmia.

A banda, Zaballa ha reconegut que la bretxa digital està sent un problema sobretot per a la gent gran, però que ja estan posant en marxa iniciatives per millorar aquesta situació i no deixar enrere a ningú.

Zaballa finalment ha volgut recordar que a les famílies ateses a serveis socials se’ls demana compromís i responsabilitat perquè el que volen és ajudar a empoderar a les persones més vulnerables, no pas donar recursos de forma infinita. “S’atenen les urgències i s’ajuda en el que sigui necessari, però l’objectiu és ajudar a aquella persona que no necessiti el nostre suport”, afirma Zaballa al mateix temps que destaca que cada cop les famílies entenen més que cal que elles siguin partícips d’un pla de treballar per millorar la seva situació.

Serveis tensionats
Per la seva banda, l’alcalde Pere Regull recorda que amb la crisi de la bombolla immobiliària al 2008 ja es van tensionar els serveis socials.
“Vam haver de canviar les prioritats i reorientar els pressupostos, triplicant la inversió en serveis socials, que tenen una relació transversal amb altres serveis com ocupació, ensenyament, fiscalitat, habitatge…la crisi actual ha posat en tensió de nou aquests serveis”, explica.

Per Regull, l’Ajuntament de Vilafranca és sensible davant les mancances socials. “Ho demostra el 30% del pressupost que dediquem serveis que van més enllà de les competències que els ajuntaments tenen atribuïdes. Els serveis socials i la formació suposen una despesa molt important, però entenem que cal prioritzar els serveis a les persones,combinant-ho amb un manteniment i inversió adequats a la via pública i a l’entorn. Perquè no volem tenir un carrer amb totxo molt bonic però, en canvi, malestar entre les personse. S’ha de trobar l’equilibri”, ha conclòs l’alcalde.

També et pot interessar

Comentaris