Sant Quintí vol recuperar la casa del general Weyler a través de la masoveria urbana

FOTO: DIPUTACIÓ DE BARCELONA
21/07/2021 - 15:49h

Amb l’adequació d’aquest edifici es vol donar resposta a la problemàtica de la manca d’oferta d’habitatges de lloguer a preus assequibles

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona l’estudi de viabilitat d’un projecte de masoveria urbana a la Casa del General Weyler, un edifici de cinc habitatges de propietat municipal, que presenta deficiències en l’envolupant i en les zones comunes. L’edifici va ser construït entre els segles XVIII-XIX i antigament havia estat un hostal.

Amb l’adequació d’aquest edifici es vol donar resposta a la problemàtica de la manca d’oferta d’habitatges de lloguer a preus assequibles, fet que fa que la població jove marxi a d’altres municipis de la comarca.

D’aquí que l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona hagi volgut impulsar aquesta prova pilot de masoveria urbana en aquest edifici plurifamiliar del qual n’és el titular.

Així, d’acord amb el projecte de masoveria urbana, les obres d’adequació dels elements amb deficiències de l’edifici seran assumides pel mateix ajuntament, acotant les obres pròpies dels masovers a les que calgui fer a l’interior dels habitatges.

Els contractes de masoveria urbana permeten accedir a un habitatge de manera més assequible pagant una part del lloguer a través de la realització de les obres d’arranjament que necessiti l’habitatge i que prèviament s’hagi pactat amb la propietat.

Aquesta primera experiència en masoveria urbana servirà per donar a conèixer aquest model d’accés a l’habitatge a la població facilitant, d’aquesta manera, que l’experiència es pugui replicar a través de la intermediació entre privats i la creació d’una borsa de persones masoveres i propietàries.

Comentaris