Els comuns creuen que la comarca ha de tenir parcs fotovoltaics reduïts

Avatar
06/07/2021 - 17:09h

Pensen que és el territori qui ha de decidir on han d’anar i rebutgen els macroprojectes presentats en algunes propostes

El regidor de Vilafranca en Comú, Ramon Arnabat, acompanyat per la seva companya de partit, Dolors Villaró, han presentat una moció que debatran al Consell Comarcal en nom dels comuns de Vilafranca, Sant Sadurní i Gelida-ECG Alt Penedès referent al posicionament de Vilafranca en Comú i el grup comarcal d’En Comú Podem davant el desplegament de les instaŀlacions d’energia renovable a Catalunya.


Segons els comuns, “la crisi ecològica que vivim ens empeny amb urgència al desenvolupament d’estratègies d’adaptació al canvi climàtic i a l’impuls d’actuacions que contribueixen a la protecció del medi ambient i la biodiversitat. Alhora, la crisi social i econòmica, exigeix també que aquestes estratègies segueixin un model de transició que vetlli pels drets de la ciutadania, garantint l’accés universal a l’energia, protegint especialment les persones més vulnerables”.

Malgrat tot, segons els comuns, aquest reptes no ens han de fer perdre de vista que en l’actualitat s’està produint un boom de macroprojectes d’energies renovables per part de les empreses de l’oligopoli energètic i d’importants empreses d’inversió, que ja superen les previsions de connexió a la xarxa de distribució d’energia elèctrica.

A l’Alt Penedès s’han soŀlicitat autoritzacions per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques en una superfície de 382 hectàrees, de les quals han estat denegades per la Ponència d’Energies Renovables 227 hectàrees. Aquests projectes i els que segurament vindran “no responen”, segons l’opinió dels comuns, “a un model de sobirania energètica real, ja que no són projectes d’empreses locals ni d’empreses catalanes, ni serviran per a una major autonomia energètica territorial”.

Per tot plegat, i per avançar de “l’aquí no!”, cap a “l’així no!” i a “l’així sí!”, proposen una moció perquè el ple es pronunciï i doni suport al decàleg per al desplegament de les energies renovables a Catalunya, que proposa, entre d’altres, avançar cap a una sobirania energètica real al servei de la ciutadania i basada en estratègies veritablement sostenibles socialment, ambientalment, econòmicament i territorialment, fer-ho amb una planificació participativa de la ciutadania i agents socials i potenciant els projectes de comunitats energètiques locals i les petites o mitjanes instaŀlacions, a més d’activar les eines de reflexió territorial, com les cartes del paisatge comarcals i el desenvolupament de la Llei d’Espais Agraris.

També et pot interessar

Comentaris