Trasllat de la millora del transport ferroviari a la Taula de Mobilitat

L’estació de trens de Vilafranca en una imatge d’arxiu.
17/06/2021 - 12:15h

Una de les demandes del territori és que s’augmenti la freqüència del pas dels trens de la R4 i la R8, entre altres qüestions

El Consell Comarcal de l’Alt Penedès va aprovar una moció d’En Comú Guanyem per a la millora de la mobilitat ferroviària, sostenible i pública. Ramon Arnabat, portaveu del grup, va explicar que demanaven un posicionament del Consell Comarcal davant la Taula de Mobilitat del Penedès per tal d’impulsar les reformes que siguin necessàries per millorar substancialment el transport ferroviari a la comarca.

Arnabat va explicar que la línia R4 és la línia de Rodalies que mou un major nombre de viatgers: entre 10 i 12.000 persones pugen o baixen diàriament a les estacions de l’Alt Penedès. El Pla director d’infraestructures de mobilitat i el Pla de rodalies de Catalunya no preveuen millores durant els propers anys, per la qual cosa cal traslladar les sol·licituds de millores a la Taula de Mobilitat del Penedès perquè les defensi davant el Govern de la Generalitat i el Govern de l’Estat.

En concret, la moció demana que s’augmenti la freqüència de pas dels trens de la R4 i la R8, que es perllongui el recorregut dels trens de la RT2 en el tram l’Arboç-Vilafranca per facilitar la connexió ferroviària amb l’àrea de Tarragona-Reus, que es construeixi una estació intermodal a Vilafranca que permeti la parada de trens regionals i d’alta velocitat i la seva connexió amb els trens de Rodalies, i que es convoqui els alcaldes i les alcaldesses de l’Alt i el Baix Penedès per plantejar una estratègia conjunta per millorar els serveis i les estacions de la línia R4 (seguretat, accessibilitat, informació i comoditat de les persones usuàries).

La moció es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Junts x Catalunya, ERC, el PSC-CP i ECGP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.
Per altra banda es va donar compte de l’adjudicació, per part de la Junta de Govern, de 4 contractes vinculats a projectes cofinançats amb recursos de la Unió Europea.

Els dos primers consistien en la senyalització direccional i interpretativa de l’itinerari Penedès 360º i les seves variants per a la pràctica del slowbike, i el desenvolupament de l’aplicació mòbil i els suports digitals vinculats al mateix projecte; ambdós inclosos dins l’operació “Penedès 360º” de l’eix prioritari 6 del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

Els dos últims contractes consistien en el subministrament i la instal·lació d’elements d’eficiència energètica per a l’enllumenat públic de 7 municipis de la comarca i estan inclosos dins l’operació “Penedès, municipis compromesos amb la sostenibilitat” de l’eix prioritari 4 del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

Dins l’Àrea d’Economia i Hisenda es van presentar dues propostes. La primera, donar compte de la liquidació dels pressupostos del Consell Comarcal de l’Alt Penedès i del Consorci de Promoció Turística del Penedès de l’exercici 2020.

Carles Morgades, president de l’Àrea, va explicar que ambdós pressupostos es tanquen amb xifres positives (un estalvi net de 836.000 i 14.000 €, respectivament). Morgades també va explicar que amb la suspensió de les regles de control de la despesa per part del Govern de l’Estat, el Consell Comarcal té la voluntat d’utilitzar una part del romanent durant l’exercici 2021.

La segona proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda era l’aprovació d’un expedient de modificació de crèdit del pressupost del Consell Comarcal de 2021, per un import de 566.000 €.

Carles Morgades va explicar que calia incorporar majors ingressos provinents de subvencions, per valor de més de 700.000 €, destinades a Serveis Socials, serveis a la de gent gran, mediació, drogodependències, suport al teixit empresarial, esports, i per als projectes FEDER. I calia suplementar partides com les destinada a la compra i la rehabilitació d’un l’immoble per ubicar-hi els Serveis Socials comarcals, la partida de dinamització de gent gran, els microcrèdits d’habitatge, la redacció de projectes per a l manteniment i la millora de camins, o la gestió del projecte de millora de l’eficiència energètica.

L’expedient de modificació de crèdit es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Junts x Catalunya, ERC, el PSC-CP i ECGP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

També et pot interessar

Comentaris