VeC reclama un acord entre tots els grups per demanar els Fons Europeus

Imatge d’arxiu de VeC presentant la seva proposta de biblioteca, el 9 de maig del 2019
Judit Benages
12/01/2021 - 16:04h

El partit vilafranquí demana una junta de portaveus per tal de decidir entre tots quins projectes podrien entrar a la convocatòria

La Unió Europea ha establert uns fons especials, Next Generation EU, per a impulsar la recuperació post Covid19 dels diversos països que la conformen, entre ells Espanya, en la direcció de fer-los més ecològics, digitals i resilients.

Aquests fons, que a l’Estat seran gestionats pel govern central i les comunitats autònomes, han d’arribar als ajuntaments perquè puguin implementar les polítiques d’inversió més idonis per a la seva ciutat i ciutadania.

En aquest sentit des de Vilafranca en Comú es considera que, a banda dels projectes que finalment s’acabin presentant pels Fons, el més important és fer una junta de portaveus i arribar a acords entre tots els grups per tal que els projectes s’escullin de la manera més consensuada possible.

Els comuns volen anar a la reunió amb una llista de cinc línies clau al voltant de les quals caldria treballar perquè plantegen aspectes compatibles amb els plantejaments que fa la Unió Europea per adjudicar les subvencions. Les línies són les següents:

1. Habitatge digne i assequible

 • Conformar en un període de 4 anys un Parc Solidari d’Habitatge, suficient en nombre, que assoleixi el grau d’eficiència energètica necessari i que millori en accessibilitat estructural.
 • Aplicar lleis que ja han estat aprovades, com la Llei de contenció del preu del lloguer  o laLegislació vigent en obra nova quant a quota d’HPO. I exercir el Dret de tempteig i retracte -compra- per tal d’incrementar el Parc públic.
 • Impulsar un gran programa de Rehabilitació d’habitatges envellits, proporcionant al mateix temps ocupació laboral i afavorint la cohesió social.
 • Construir habitatge públic de lloguer assequible, destinat a col·lectius específics com joves o persones grans.
 • Promoure iniciatives d’Habitatge Cooperatiu i/o del tercer sector.
PUBLICITAT

2. Transició energètica justa

 • Accelerar els terminis establerts en el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) per a la incorporació de noves plaques fotovoltaiques en equipaments i edificis públics fixant com a termini l’any 2022.
 • Crear un Ens distribuïdor o Gestor energètic que s’encarregui de tirar endavant els projectes municipals d’energia sostenible. Aquest ens pot ser l’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca (EMAV). La gestió municipal de l’energia garanteix una transició energètica justa fonamentada en els serveis i empreses públiques, generant estalvi a l’Ajuntament i a la ciutadania.L’estalvi municipal es podria canalitzar en forma d’ajuts per a habitatges socials i per a persones en risc d’exclusió social, per fer extensiu el projecte a polígons i particulars i per ajudar a desenvolupar el PAESC.
 • Crear una Oficina Municipal d’Energia que elabori un mapa de teulades hàbils i el nombre de plaques que aquestes serien capaces d’acollir, agrupant-les en comunitats energètiques.
 • Promocionar la creació de comunitats energètiques veïnals i empresarials per assolir la màxima eficiència.

3. Mobilitat sostenible, segura i saludable

 • Avançar cap a una Vila Passejable mitjançant el disseny de quatre Eixos cívicsque comuniquin els diversos barris de la vila amb els equipaments de més alt contingut social (centres educatius, sanitaris, cívics, esportius i culturals) i que siguin transitables a peu, en bicicleta i patinet.
 • Crear Camins i entorns escolars segurs, que garanteixin a l’alumnat els desplaçaments les entrades i sortides dels centres educatius de forma segura i saludable.
 • Ampliar les voreres -sobretot en alguns carrers- per a ús exclusiu de vianants i persones amb mobilitat reduïda, acompanyada de mesures que potenciïn l’ús de la bicicleta i el patinet, com el condicionament de carrils bici i la reducció a 30 km/h  per tal que a la calçada hi puguin conviure de manera segura els cotxes amb els vehicles de mobilitat sostenible.
 • Millorar del bus urbà introduint canvis en les tarifes i els recorreguts que facin més atractiu i avantatjós el seu ús i implantar el transport urbà a demanda.
 • Avançar cap a l’electrificació del bus urbà i dels vehicles municipals fins assolir el 100% l’any 2024.
 • Crear Aparcaments perifèrics i adequar els existents amb la implementació de mesures que motivin a fer-ne ús, com ara punts de recàrrega elèctrica, connexió ràpida amb el bus, lloguer de bicicletes i amb fàcil connexió amb els Eixos Cívics.
PUBLICITAT

4. Una nova Biblioteca que garanteixi l’accés a la cultura per a tothom

 • Construir una biblioteca de nova generació, que permeti interrelacionar la creació, la producció, la difusió i l’accés o consum cultural, i que esdevingui un agent cultural actiu a la vila i per a tothom. Que generi activitat cultural i social i que sigui garantia de l’equitat en l’accés a la cultura.
 • Emplaçar la nova Biblioteca en un espai que garanteixi l’equitat cultural i social: sobre la llosa de la via o en algun magatzem del carrer del Comerç. La nova Biblioteca ha de ser un edifici autosostenible energèticament i prestar servei als barris del voltant.

5. Nou model d’atenció a la gent gran convertint l’Antic hospital de sant Francesc en una casa d’hospitalitat per a persones grans

 • Transformar l‘antic Hospital de Sant Francesc en la primera de les Plataformes de Serveis a la vila. La seva centralitat el fa accessible a i per a tothom, amb bona comunicació amb la vida de la vila, tant per a usuàries com per a familiars, amigues, veïnes. Alhora que I aquest projecte assegura la preservació del patrimoni arquitectònic, històric i social de la vila, fent que l’edifici continuï oferint hospitalitat, seguint una tradició de més de 600 anys d’antiguitat.
 • Desenvolupar la Plataforma de Serveis de Sant Francesc com un equipament pensat per viure-hi o per passar-hi el dia, amb la possibilitat de compartir activitats culturals, d’oci, tallers d’hàbits saludables, etc., fent i enfortint així la xarxa comunitària. També ha de
  • prestar serveis de cura personal, noves tecnologies assequibles, intercanvi intergeneracional.
  • oferir servei de cuina i bugaderia per a usuàries i no usuàries, potenciant l’activitat econòmica cooperativa.
 • Implantar un mòdul de Formació Professional o en forma de cursos específics de l’especialitat d’Auxiliars de Geriatria que permetin formar o reciclar personal per assistir als centres geriàtrics de la vila, comarca i vegueria i per a l’atenció a la llar.

També et pot interessar

Comentaris