El preu mitjà del lloguer a Vilafranca està entre els 655 i els 730 euros

Imatge del nou carrer que s’ha obert a Vilafranca en una zona on es construiran 55 pisos
Judit Benages
26/10/2020 - 11:19h

El Pla Local d’Habitatge apunta, entre altres aspectes, que a Vilafranca des del 2011 no s’ha fet cap promoció de protecció oficial

Vilafranca ja disposa de la diagnosi del Pla Local d’Habitatge, un document que posarà les bases per al futur d’aquest sector a la vila.

Una dels conclusions del document és que el preu mitjà del lloguer a Vilafranca està entre uns 650 i uns 730 euros. Pel que fa a la compra de pisos, l’obra nova presenta un preu mitjà d’uns 203.000 euros. Amb relació a l’obra de segona mà, la qual representa el volum majoritari, té un preu mitjà de 172.000 euros.


L’obra nova es concentra principalment als barris de la Barceloneta, la Girada, el Poble Nou i Sant Julià, mentre que la de segona mà està dispersa de manera homogènia al conjunt del teixit urbà. A més, hi ha barris amb una certa estigmatització social i concentració de situacions amb més vulnerabilitat, com l’Espirall –especialment– i les Clotes.

Segons la diagnosi, la taxa d’atur s’ha reduït els últims sis anys (tenint en compte que es va fer bastant abans de la pandèmia de la Covid-19), però la renda bruta familiar se situa per sota la mitjana catalana i provincial.

Així doncs, el càlcul de la població exclosa del mercat de l’habitatge per una qüestió d’accessibilitat econòmica –és a dir, la relació entre els preus mitjans de l’oferta i la capacitat econòmica de les llars– mostra que la meitat de la població de Vilafranca no pot accedir a un lloguer mitjà, de 650 euros, sense destinar-hi menys del 30% dels seus ingressos.

A més, al registre de soŀlicitants d’habitatge protegit del municipi hi constaven inscrites en el moment de la diagnosi un total de 174 persones amb uns ingressos mitjans de 12.300€ anuals, i des de Serveis Socials l’any 2017 es van atendre 150 situacions relacionades amb l’exclusió residencial.
Pel que fa als pisos buits, el text parla de dades del juliol del 2017, moment en què es van detectar 926 habitatges “possiblement desocupats”, 145 dels quals propietat dels bancs i 781 de particulars.

Un altre dels punts que destaca la diagnosi és que el parc d’habitatges de protecció es troba aturat des de 2011. Així les coses, sembla que a Vilafranca s’iniciarà una nova promoció de pisos de protecció oficial.

Concretament, aquesta setmana s’ha donat a conèixer que s’ha obert el carrer Pontons, que connecta els barris de les Clotes amb Sant Julià i forma part del desenvolupament urbanístic del PAU 18, una zona amb una superfície de 2.700 m2 on s’hi podran construir fins a 55 habitatges, 18 dels quals seran de protecció oficial (i, d’aquests, 6 seran per a l’Ajuntament, per fer habitatge públic). Uns 400 m2 han servit per a l’obertura del carrer Pontons, i també hi haurà uns 500 m2 de locals comercials.

També et pot interessar

Comentaris