El petit comerç del Vendrell, angoixat per la crisi

Ricard Vinyals
01/05/2020 - 09:00h

El 45% dels comerços que han respost una enquesta del CIT del Vendrell asseguren que han hagut d’endeutar-se per la paràlisi econòmica

El comerç tradicional del Vendrell està patint força els efectes econòmics de la crisi del coronavirus i, el que potser és pitjor, sembla que entre el sector s’hi ha instaŀlat un cert pessimisme sobre el que pot passar amb els negocis en un futur més o menys immediat.

Així ho corroboren els resultats d’una enquesta que el Centre d’Iniciatives i Turisme (CIT) va encarregar fa unes setmanes precisament per copsar l’afectació en l’economia vendrellenca la situació derivada de la pandèmia Covid-19.

L’enquesta feta entre el 15 de març i el 7 d’abril, per tant ja en ple estat d’alarma, la van respondre 154 comerciants de diferents sectors professionals.

Pel que fa a l’endeutament de les empreses arran dels efectes del coronavirus, el 45% de les que van respondre l’enquesta afirmen que han hagut d’endeutar-se amb crèdits personals i ICOs per poder continuar amb el negoci, i el 20% farà servir estalvis personals per fer front al deute per una menor activitat econòmica.

El 35% restant dels enquestats no saben què passarà amb els seus negocis a curt termini.

Una de les queixes de molts comerciants, segons s’apunta des del CIT, és la dificultat per tramitar i accedir a les ajudes econòmiques que hi pugui haver i del fet que algunes no són compatibles entre elles.

Tancament amb ERTO i negociació del lloguer
La majoria dels comerciants consultats (134) han hagut de tancar el seu negoci per la crisi, i també la majoria, per bé que no tan àmplia (81 davant 73) s’han vist obligats a aplicar un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) entre els seus treballadors.

PUBLICITAT

Pel que fa al lloguer dels locals que molts negocis han de pagar habitualment i que ara els pot suposar una despesa que pot fer perillar la viabilitat econòmica del negoci, un 60% dels enquestats ha pogut pactar amb els llogaters, per exemple, la condonació proporcional de la quota mentre la botiga estigui tancada o bé diluir les mensualitats de març i abril a pagar en els propers mesos.

Un 25% dels negocis consultats han demanat de pactar el lloguer, però no han rebut resposta, i el 15% restant són empresaris amb local propi.

Mesures que ajudarien en la crisi
L’enquesta del CIT del Vendrell també preguntava per les mesures econòmiques que els comerciants veurien bé que apliquessin les administracions per ajudar-los en la crisi del Covid-19.

Així, per exemple, citen l’anuŀlació de la quota d’autònoms mentre s’allargui l’estat d’alarma i també la supressió puntual de les quotes a la seguretat social i d’impostos com l’IRPF, l’IVA i les taxes municipals. I, més concretament, sobre les mesures adoptades per l’Ajuntament del Vendrell per fer front a la crisi en el comerç un centenar de negocis les troben insuficients, mentre que 44 les valoren positivament.

Finalment, entre d’altres aspectes, un 48,7% dels comerciants consultats pel CIT apunten que la seva capacitat econòmica tot just els permetrà aguantar l’actual situació de paràlisi durant un mes, el 31,64%, entre 2 i 3 mesos; i només el 5,11% creu que aguantaria de 3 a 6 mesos. Amb tot, el 14,55% restant afirma que no sap què respondre perquè el futur del negoci dependrà de les ajudes rebudes.

També et pot interessar

Comentaris