L’Ajuntament del Vendrell aprova ajuts de fins a 600€ a autònoms i pimes afectats per la crisi

Una imatge de la plaça Vella buida en ple estat d’alarma del coronavirus.
Avatar
25/04/2020 - 16:00h

La dotació pressupostària de l’administració vendrellenca per ajudar a pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia arribarà als 100.000 euros

L’Ajuntament del Vendrell ha aprovat un ajut econòmic de fins a 600 euros adreçat a persones treballadores autònomes, microempreses i petites empreses de fins a 15 treballadors, amb domicili del centre de treball al municipi del Vendrell, que hagin hagut de cessar la seva activitat o que hagin tingut una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació i que hagin registrat pèrdues econòmiques com a conseqüència dels efectes del coronavirus de la Covid-19.

El mateix consistori apunta que s’entén per centre de treball aquella activitat comercial, industrial o de serveis que es localitza i es desenvolupa al terme municipal del Vendrell.

Queden excloses d’aquests ajuts extraordinaris aquelles persones treballadores autònomes, microempreses i petites empreses que tinguin el domicili fiscal al municipi del Vendrell, però que desenvolupin la  seva activitat en centres de treball localitzats en altres municipis.

L’accés a l’ajut s’aconseguirà mitjançant l’acreditació del cessament d’activitat o per l’acreditació d’una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació corresponent al mes de març d’aquest any 2020 en comparació amb el mateix període de l’any anterior, o període equivalent en cas d’empreses amb una antiguitat inferior a 1 any, i que hagin registrat pèrdues econòmiques com a conseqüència dels efectes del Covid-19, indicant  el percentatge de reducció.

L’Ajuntament del Vendrell atorgarà aquest ajut pel procediment de concurrència no competitiva fins a l’exhauriment del crèdit consignat a l’aplicació pressupostària, i serà compatible amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat.

PUBLICITAT

La quantia de l’ajut pot ser fins a un màxim de 600 euros d’acord amb els criteris d’atorgament dels ajuts establert a la base 6 de la convocatòria: activitat afectada per la suspensió, percentatge de reducció d’ingressos i nombre de treballadors.

L’ajut es podrà sol·licitar a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament del Vendrell, complimentant el model normalitzat i aportant la documentació requerida, un cop estigui la convocatòria publicada oficialment a la pàgina web Covid-19 al Vendrell, en el seu apartat de Mesures econòmiques, on s’hi trobarà tota la informació i els enllaços corresponents per poder tramitar la sol·licitud.

L’Ajuntament del Vendrell remarca que ha pres aquesta decisió com a resposta urgent en aquest context de dificultats generades pel Covid-19, que ha impactat de forma directe en la dinàmica econòmica del territori impossibilitant que un gran nombre d’empreses puguin desenvolupar la seva activitat ordinària o que aquesta s’hagi vist reduïda notablement, repercutint en una reducció dels seus ingressos i posant en risc els seus nivells d’ocupació.

La partida econòmica que l’administració vendrellenca destinarà a aquests ajuts serà de 100.000 euros.

També et pot interessar

Comentaris