Ajornat el pagament d’imposts a Calafell mentre duri l’estat d’alarma

L’oficina de recaptació de tributs i taxes a Calafell. (Foto: Ajuntament de Calafell)
Avatar
19/03/2020 - 21:00h

Els primers venciments de rebuts no domiciliats començaven el proper 1 d’abril

L’Ajuntament de Calafell ajornarà el pagament d’impostos amb terminis que vencin mentre estigui vigent l’estat d’alarma per la crisi del coronavirus.

Els primers períodes de cobrament, relatius a rebuts no domiciliats, començaven a partir del proper 1 d’abril. Però els terminis estan suspesos mentre duri l’estat d’alarma i fins i tot s’han pres mesures per si aquest fos eventualment prorrogat.

Els terminis legals es reanudaran allí on haguessin quedat interromputs amb la declaració de l’estat d’alarma decretat pel govern central i pel temps que quedés pendent llavors.

Amb el calendari del contribuent que tenim a Calafell, i considerant que cap impost o taxa municipal havia estat posada a cobrament, s’informarà, quan sigui possible fer-ho, dels nous terminis.

Tanmateix, hi ha altres qüestions que tenen canvis:

–Durant la vigència de l’estat d’alarma, no s’iniciaran procediments de constrenyiment per deutes no abonats en període de recaptació voluntària (rebuts no domiciliats).

–Se suspèn la tramitació dels expedients executius en curs.

–També se suspèn qualsevol cobrament relatiu a fraccionaments, ajornaments i pagaments personalitzats. Aquesta mesura es prolonga en principi fins al 30 d’abril, o qualsevol altra data posterior que quedés inclosa en el període excepcional que estem vivint.

–Se suspenen, igualment, tots els procediments d’inspecció i sancionadors de tot tipus, inclosos els de trànsit i convivència. La seva tramitació es reprendrà quan s’hagi aixecat l’estat d’alarma.

PUBLICITAT

L’Ajuntament de Calafell informa, finalment, que les oficines de l’organisme de recaptació tributària BASE resten tancades fins a nou avís, però que es manté l’atenció telefònica i per correu electrònic. A més, tots els serveis telemàtics operen de forma normal.

Comentaris