La parròquia de Vilafranca repara uns vitralls de la basílica de Santa Maria

El vitrall de la basílica de Santa Maria, totalment restaurat | PARRÒQUIA DE VILAFRANCA
Avatar
15/03/2020 - 10:00h

Són els de la Lluerna de la capella del Santíssim que van ser construïts després de la Guerra Civil

Durant els passats mesos de gener i febrer es van restaurar els vitralls de la lluerna que hi ha en el sostre de la capella del Santíssim de la basílica de Santa Maria de Vilafranca, que estaven molt malmesos. La capella del Santíssim va ser construïda l’any 1809 i reformada després de l’incendi de 1934 per l’arquitecte Jeroni Martorell. En el sostre hi ha una lluerna, que permet l’entrada de llum natural, de la qual se’n desconeix l’autoria i la datació exacta. Aquesta lluerna consta de 17 plafons i és posterior a la Guerra Civil. El vitrall central ovalat (de mides 1,38 x 0,47cm) representa l’Esperit Sant i mostra la inscripció “VIRTUS SPIRICTUS SANCTI” (la força de l’Esperit Sant) amb uns vidres radials en colors verd i groc. Al voltant del plafó central hi trobem 8 plafons que estenen els raigs concèntrics del plafó central, i acaben en una sanefa rosada de forma ondulada amb 8 plafons més amb decoracions vegetals.

L’estat de conservació dels vitralls de la lluerna abans de la seva restauració era molt deficient, especialment el plafó central. La raó principal del seu important deteriorament era que el plafó havia estat dissenyat en conjunt amb el sistema de subjecció de la gran làmpada d’aranya que il·lumina la capella. El centre del plafó central tenia un forat rodó amb un diàmetre de 8 cm. Les peces de vidre estaven protegides tan sols per un plom de 7 mm i un cable de llautó de 2 mm que feia de reforç. No obstant, la necessitat de baixar la làmpada de forma regular per a poder netejar-la va fer que poc a poc, i amb el balanceig del cable d’acer que subjecta el pes de la gran aranya, el plafó central anés patint pèrdues i danys irreparables.
Per altra banda, la major part dels plafons al voltant de l’oval central mostraven evidències d’haver estat intervinguts in situ amb anterioritat: peces fracturades reforçades per làmines de plàstic adherides sobre la seva superfície, peces substituïdes per vidres de color sense decoració pictòrica, fractures reforçades per línies de màstic de vidrier…

Risc de despreniment

Els plafons que conformen el vitrall de la lluerna de la Capella del Santíssim han estat intervinguts in situ, exceptuant el cas dels plafons més deteriorats i que es trobaven en risc de despreniment. La restauració in situ va consistir en l’estudi de les peces i en una intervenció mínima i preventiva, amb l’objectiu assegurar la durabilitat dels materials existents i la correcta lectura de les peces. La intervenció va consistir en un massillat manual dels plafons, acompanyat per la recol·locació dels ploms deformats i la restauració (soldat) del sistema de fixació amb les varetes de suport, les quals van ser tractades amb esmalt antioxidant. Finalment, es va realitzar una neteja per la cara exterior dels plafons, al no tenir accés a la part interna. Les fractures als vidres van ser tractades amb resina i, en el cas de les fractures múltiples, les peces van ser reforçades per suports mecànics (ales de plom adherides a la superfície amb silicona i soldades a la xarxa original).

Els plafons intervinguts al taller requerien una intervenció que els retornés l’estabilitat perduda, a més de refer les pèrdues de material original, alguns reemplaçats per peces afegides de poca qualitat i que no encaixaven cromàticament amb la resta. També hi havia peces fracturades amb perill de despreniment, que van ser subjectades i reforçades amb nous emplomats.

PUBLICITAT

Finalment, el plafó central es va dividir en dos plafons de forma simètrica, permetent instaŀlar un perfil metàŀlic nou que subjectés la part central del plafó, permetés la instal·lació autònoma del vitrall i alhora evités futurs danys a la vidriera, protegint-la del cable interior de la làmpada. La peça, doncs, va ser dividida i les parts perdudes reconstruïdes segons el model conservat. Totes les noves peces van ser repintades, camuflant les pèrdues i donant nova unitat al conjunt.

També et pot interessar

Comentaris