El Vendrell reactiva el Consell Municipal per a la Convivència i el Civisme

La regidora de la Policia Local del Vendrell, Maria Luz Ramírez. (Foto: Ajuntament del Vendrell)
Avatar
06/02/2020 - 20:00h

L’administració local destaca que fomentarà la participació de les entitats i ha començat amb una enquesta

Amb la voluntat de fomentar i promoure valors i actituds cíviques entre tota la ciutadania, l’Ajuntament del Vendrell s’ha marcat com a objectiu la reactivació del Consell Municipal per la Convivència i el Civisme.

Aquesta iniciativa és una aposta més -segons es destaca des de la mateixa administració local- per treballar conjuntament administració i societat civil, perquè afirma que només amb corresponsabilitat és possible incrementar el respecte a l’entorn urbà i el compromís amb el  compliment de les normes cíviques i de bon veïnatge.

PUBLICITAT

Una de les accions que s’estan duent a terme per posar de nou en marxa aquest òrgan consultiu és cercar la complicitat i la col·laboració del teixit associatiu del municipi.

Per aquest motiu, des d’aquest dimecres i fins al proper 23 de febrer es pot contestar l’enquesta que s’ha enviat a les més de 210 entitats inscrites en el Registre Municipal d’Entitats perquè aquestes, alhora, la puguin fer arribar a tots els seus associats. 

En l’enquesta que s’ha enviat, d’una banda es pregunta per les fortaleses i mancances del municipi en el marc de la convivència i el civisme i, alhora, se les convida a formar part del Consell per a la Convivència i el Civisme.

Segons ha explicat la regidora de Policia Municipal, Maria Luz Ramírez, el procés que se seguirà serà fer en primer lloc una diagnosi d’aquestes fortaleses i mancances; després fer una anàlisi de dades per part de la regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament i, finalment, convocar i constituir el Consell, previsiblement al mes de març.

PUBLICITAT

Les funcions del  Consell per a la Convivència i el Civisme seran col·laborar en l’elaboració de programes municipals sobre la convivència i el civisme; formular propostes i emetre informes i suggeriments, a iniciativa pròpia o de l’Ajuntament, en matèries relacionades amb la convivència i el civisme, fer el seguiment del Pla de convivència i civisme aprovat per l’Ajuntament, entre altres.

En el Consell hi poden formar part representants de cada grup municipal; un/a representant de cada associació de veïns; un/a representant de les entitats de tota mena i tècnics assignats per l’Ajuntament sense vot.  Per ser membre del Consell caldrà contestar l’enquesta.

En concret, es crearan dos grups de treball, un de convivència i un altre de civisme i després s’iniciarà l’exercici de les seves funcions treballant sobre el resultat de l’anàlisi de l’enquesta.

També et pot interessar

Comentaris