El CCAP aprova una moció de rebuig a la resolució de la Junta Electoral Central sobre Torra i Junqueras

22/01/2020 - 16:31h

Aquesta moció es va aprovar amb els vots a favor dels grups comarcals de Junts x Catalunya, ERC, la CUP i ECGP i els consellers del PSC-CP no van votar

El Consell COmarcal de l’Alt Penedès va celebrar fa uns dies la seva sessió de ple ordinària, on va prendre possessió del càrrec de conseller Rafael Berlanga, regidor d’En Comú Guanyem Penedès a l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, que substitueix la consellera Anna Enjuanes.

Tot seguit va començar la lectura de la proposta única de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat: donar compte d’un acord de la Junta de Govern sobre l’adjudicació del contracte per a la realització de l’obra “Itinerari de la Granada a Santa Fe del Penedès”, inclosa a l’operació Penedès 360º cofinançada pel FEDER Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6.

L’obra consisteix en la construcció d’una vorera de formigó que va des del nucli antic de la Granada fins al nucli urbà de Santa Fe, i en la renovació de l’enllumenat al llarg de la vorera. Aquest itinerari per a vianants enllaçarà el nucli de la Granada amb el punt d’origen de diverses rutes de senderisme a Santa Fe, alhora que millorarà la comunicació a peu entre ambdós municipis.

Xavier Lluch, president del Consell Comarcal i president de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, va afirmar que “en 2 anys haurem d’haver acabat totes les obres incloses dins l’operació Penedès 360º. Cal recordar que aquesta subvenció FEDER del Consell Comarcal permetrà a 14 municipis de l’Alt Penedès de menys de 20.000 habitants dur a terme un seguit d’accions amb un finançament del 50% provinent de recursos de la Unió Europea”.

En el següent punt de l’ordre del dia del plenari comarcal i dins l’Àrea d’Atenció a les Persones, es va portar a aprovació la pròrroga per al 2020 de l’addenda del contracte programa amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat.

El contracte programa estableix els eixos estratègics, els objectius generals, les actuacions, els mecanismes d’avaluació i el finançament dels serveis i programes que presta el Consell Comarcal de l’Alt Penedès en matèria de Serveis Socials, altres programes relatius al Benestar Social, Joventut i polítiques d’Igualtat.

El contracte inclou l’equip de professionals de Serveis Socials, el servei d’atenció domiciliària, els ajuts d’urgència social, els sistemes de resposta urgent per a dones víctimes de violència i els seus fills, els programes d’atenció a les persones nouvingudes, el servei de transport adaptat per a persones amb dificultats de mobilitat, l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, el servei d’integració familiar en família extensa per a menors tutelats, els projectes d’acció comunitària, els centres oberts i programes diürns per a infants i adolescents en situació de risc social, l’Oficina Jove de l’Alt Penedès amb totes les competències delegades en matèria de Joventut, i altres serveis i programes relatius al Benestar Social.

El president de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Jordi Ferrer, va explicar que l’aportació corresponent a l’any 2020 serà d’2.038.580 € € (un 5,07 % més respecte de l’any anterior) i que l’increment es destinarà a consolidar els 3 llocs de treball creats durant l’any 2019 a l’Equip Bàsic de Serveis Socials, a l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència en situació de risc i al Servei d’Integració en Família Extensa per a menors tutelats. Jordi Ferrer també va explicar que el Consell Comarcal resta a l’espera de la signatura d’un nou contracte programa, amb més recursos, quan la Generalitat aprovi el seu pressupost per a l’exercici 2020.

La proposta de l’Àrea d’Atenció a les Persones es va aprovar amb el vot a favor dels grups de Junts x Catalunya, ERC, el PSC-CP i la CUP, i amb l’abstenció del conseller del grup d’ECGP.

Un cop finalitzades les propostes d’acord i dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

A continuació, el president del Consell Comarcal, Xavier Lluch, va llegir la “Moció de rebuig a la resolució de la Junta Electoral Central respecte al MH president de la Generalitat, Quim Torra, i l’eurodiputat Oriol Junqueras”.

La moció, que dóna suport a les resolucions recentment aprovades pel Parlament de Catalunya, rebutja la darrera resolució de la Junta Electoral Central d’inhabilitació i de retirada de la credencial de diputat del president de la Generalitat, perquè vulnera l’Estatut d’Autonomia i el Reglament del Parlament de Catalunya. La moció també rebutja la resolució que nega a Oriol Junqueras la condició d’eurodiputat, malgrat la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que dictamina que hauria d’haver recollit l’acta d’eurodiputat el 5 de gener. Finalment, la moció insta l’Estat espanyol a trobar una solució política al procés i a posar fi a la repressió, la judicialització i la persecució d’electes, de representants de la societat civil i d’institucions. Aquesta moció es va aprovar amb els vots a favor dels grups comarcals de Junts x Catalunya, ERC, la CUP i ECGP. Els consellers del PSC-CP no van votar

També et pot interessar

Comentaris