Enquesta als joves nascuts el 2002 i 2004 en el marc de l’exposició Transitar

Avatar
19/11/2019 - 11:13h

L’Ajuntament de Vilafranca vol conèixer quina és la seva situació actual i les seves expectatives en relació als estudis i al món laboral

En els propers dies, el Servei d’Educació de l’Ajuntament de Vilafranca realitzarà enquestes als joves de la vila que van néixer l’any 2002 i 2004 per tal de conèixer quina és la seva situació actual i les seves expectatives en relació als estudis i al món laboral.

L’objectiu és conèixer què estan estudiant en l’actualitat, conèixer les expectatives de cara el curs vinent, detectar possibles dificultats en les transicions acadèmiques, etc. Aquesta informació permet conèixer la situació d’aquests joves amb l’objectiu de d’ajudar-los a concretar el seu projecte de desenvolupament acadèmic i professional i a portar-lo a la pràctica amb raonables possibilitats d’èxit. 

PUBLICITAT

També ha de ser un punt de partida per millorar l’oferta educativa de la vila i diversos aspectes relacionats amb l’orientació educativa. Per últim, però no per això menys important, esdevé un instrument clau per tenir dades rellevants sobre l’abandonament escolar.

A més, si el jove o la seva família necessita algun tipus d’orientació per poder decidir els propers passos de l’alumne en el món acadèmic, el mateix servei oferirà la possibilitat d’atendre’ls personalment i fer una tasca d’acompanyament el més individualitzada possible

De conformitat amb el que estableix la llei, totes les dades facilitades seran incorporades en un fitxer informatitzat responsabilitat de l’Ajuntament de Vilafranca i tindran una finalitat estrictament estadística. Totes les dades seran tractades amb absoluta confidencialitat i en cap cas se cediran a terceres persones per a finalitats diferents per a les quals han estat autoritzades.

Aquest treball de recollida de dades dels joves que, per edat, els correspondria acabat uns estudis de secundària postobligatòria, com ara un cicle formatiu de grau mitjà o el batxillerat, està vinculat amb la temàtica que es planteja al voltant de l’exposició Transitar que actualment es pot veure a la capella de Sant Joan de Vilafranca. Aquesta exposició ofereix una mirada de l’orientació més enllà de les transicions dins el sistema educatiu, dels centres i dels horaris lectius, i mostra una visió holística de l’educació a temps complet que afecta a totes les persones al llarg de la vida  i situa al visitant entorn a les competències d’orientació que s’han d’adquirir avui en dia. 

PUBLICITAT

Tant l’exposició com les enquestes són accions que tenen a veure amb els dos grans objectius estratègics del Servei d’Educació de l’Ajuntament de Vilafranca per a aquests legislatura: disminució de l’abandonament escolar prematur i garantir l’èxit educatiu.

També et pot interessar

Comentaris