ERC de Vilafranca fa propostes per uns “impostos socialment més justos”

Judit Benages
06/11/2019 - 12:47h

El partit presenta diversos suggeriments per facilitar l’accés a la cultura i a l’esport, fer front a l’emergència climàtica i millorar l’accés a l’habitatge

La proposta d’ERC a Vilafranca per incorporar a les ordenances fiscals per l’any 2020 passa per avançar, segons ells, “cap a una fiscalitat municipal més social i ambiental”.

Els republicans consideren que l’objectiu principal de l’acció pública ha de ser la d’assolir un major grau de redistribució de la renda incidint tant per la via dels ingressos fiscals com per la via de la despesa pressupostària per tendir cap a un model de fiscalitat més simple, comprensible i sobretot més justa i més ambiental.

PUBLICITAT

Des d’Esquerra s’encoratja a buscar solucions imaginatives que permetin superar les rigideses de les normatives estatals obsoletes i que des dels ajuntaments es pot donar resposta a la ciutadania, com el model de fiscalitat progressiva que defensa Esquerra Republicana i que té com objectiu compliment als principis de justícia social i igualtat d’oportunitats és un model de fiscalitat progressiva.

Així doncs, en aquesta línia, Esquerra ha presentat les seves propostes segons tres grans reptes. El primer és facilitar l’accés a la cultura i l’esport i, segons apunten, el que s’hauria de fer és tarifar socialment (segons llindars de renda) l’accés als espectacles culturals de Cal Bolet i de l’Auditori i facilitar l’accés gratuït o bonificat per a les persones i famílies en risc social; tarifar socialment l’accés als esdeveniments esportius i als serveis del Complex Aquàtic i facilitar l’accés gratuït o bonificat per a les persones i famílies en risc social; bonificar en un 75% l’accés als espectacles culturals de Cal Bolet i l’Auditori, i a les instal·lacions esportives, per a les persones amb diversitat funcional; tarifar socialment l’escola de música i, finalment, un nou ajut que bonifiqui l’import del 95% de l’IBI a les entitats i les empreses culturals: ja siguin llibreries, galeries d’art, programadors culturals…

En segon lloc han fet propostes per fer front a l’emergència climàtica: bonificació de la taxa per a l’ús de les deixalleries per a les llars i comerços (amb un 15% de descompte sobre el rebut per aquells veïns i veïnes que utilitzin 12 vegades l’any la deixalleria i un 10% de descompte per a la deixalleria mòbil), o la bonificació d’un 20% de la taxa en el cas d’utilitzar els dos serveis i bonificació d’un 30% de la taxa d’escombraries per ús continuat de les deixalleries i per fer compostatge a casa. També creuen que cal redefinir l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica i que la quota tributària consideri les emissions per km dels vehicles en funció del CO2, PM10, NOx i SOx, i el valor del vehicle, a banda de la potència, el pes i l’edat del vehicle.

També es proposa bonificar l’Impost d’Activitats Econòmiques per preservació del medi ambient i adaptació d’accessos per a persones amb mobilitat reduïda, condicionat al termini d’amortització de la inversió. La bonificació, segons ERC, hauria de ser proporcional al percentatge invertit. Bonificar el 95% de l’IBI per als terrenys destinats a cultius agroecològics.

PUBLICITAT

El tercer aspecte que creuen que cal millorar és l’accés a l’habitatge i les seves propostes, en relació a l’IBI, són: bonificar fins al 95% de l’IBI als habitatges llogats amb renda limitada, o aquells que es lloguin per sota d’un preu de referència establert per l’Ajuntament o per l’Índex de Referència  de Preus de Lloguer de l’Agència Catalana d’Habitatge i bonificar el 95% de l’IBI als immobles destinats a lloguer social.Sancionar els habitatges buits, de més de 2 anys, dels grans tenidors.

Altres propostes que fa ERC per incorporar a les ordenances és incorporar dins de la bonificació de l’impost de l’IAE per a les empreses que en l’exercici anterior hagin incrementat en com a mínim un 10 % el promig de la seva plantilla, que les empreses hagin tingut en compte l’equitat de gènere, i també incorporar la bonificació per la contractació de persones amb limitacions funcionals i de persones de més de 50 anys i/o d’aturats de llarga durada.

Finalment també proposen una reducció del 50% d’algunes tarifes del servei de cementiri, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter municipal.

També et pot interessar

Comentaris