Calafell disol l’organisme autònom que gestiona el Castell de la Santa Creu

Avatar
29/10/2019 - 19:36h

La conservació i promoció del patrimoni històric local es farà des del mateix Ajuntament de Calafell

El ple de l’Ajuntament de Calafell celebrat aquest dimarts a la tarda ha aprovat dissoldre l’organisme autònom municipal Fundació Castell de Calafell.

El personal, els bens i les funcions d’aquest organisme, que té com a missió la gestió del patrimoni històric local, seran assumits de forma directa per l’Ajuntament calafellenc a partir del proper 1 de gener de 2020.

En la pràctica, l’organisme venia funcionant com un departament més de l’Ajuntament de Calafell i la seva “autonomia” havia deixat de tenir sentit. Fa temps que hi havia la voluntat d’incorporar el personal dins de l’estructura de l’Ajuntament.

A més i segons es remarca des del consistori, amb la dissolució no caldrà continuar atenent obligacions periòdiques d’informació prevists en la normativa d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera: inscripció en registres públics, subministrar informació comptable o financera a administracions superiors…

PUBLICITAT

La Fundació Castell de Calafell va ser creada el desembre de 1982 com una fundació pública municipal, amb l’encàrrec de vetllar pel patrimoni històric, arqueològic i documental.

El desembre de 2005 va ser reconvertida com a organisme autònom municipal. Aquest 2019 ha tingut un pressupost de 404.947,57 euros.

Del seu consell rector n’han format part, al llarg dels anys, desenes de persones, entre elles els principals noms de la cultura local. En el ple celebrat aquest dimarts se’ls ha agraït la tasca desinteressada durant tot aquest temps.

L’alcalde, Ramon Ferré, ha indicat que “aquest és un canvi organitzatiu, no una minva del compromís d’aquest Ajuntament amb el patrimoni històric local. Tot el contrari, és una oportunitat per promocionar-lo i conservar-lo encara més i de convertir-lo realment en un reclam turístic, que ja era un dels objectius de la Fundació quan es va crear”.

Un segon punt aprovat

D’altra banda, el ple calafellenc també ha aprovat delegar en Base, organisme de la Diputació de Tarragona, noves competències de cobrament de tributs en via executiva; és a dir, quan hi ha un cas d’impagament.

Un dels avantatges que tindrà l’Ajuntament de Calafell, segons remarca, és que, gràcies a la col·laboració entre les diputacions catalanes i els seus organismes de recaptació, es podrà actuar contra els morosos que paguin impostos a Calafell, però resideixin a altres províncies.

També et pot interessar

Comentaris