Definit el cartipàs municipal de Banyeres del Penedès

L’equip de govern de Banyeres del Penedès. Foto: Ajuntament de Banyeres
25/07/2019 - 07:00h

La Junta de Govern Local la formen Amadeu Benach com a alcalde, Marc Majem, Anna Jané i Joan Roig

El ple de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès ha aprovat aquest mes de juliol el nou cartipàs municipal, entre d’altres qüestions organitzatives del consistori.

Pel que fa a la Junta de Govern Local, està formada per l’alcalde, Amadeu Benach, i Marc Majem, Anna Jané i Joan Roig. La indemnització que rebran per assistència a cada reunió serà de 140 euros.

I les regidories queden repartides de la següent manera:

Amadeu Benach: Àrea de Governació, de Personal, de Trànsit i Seguretat, d’Urbanisme i Territori i de Cultura.

Marc Majem: Àrea de Medi Ambient i Foment, de Sanitat i de Promoció Econòmica

Anna Jané: Àrea de Joventut i Lleure i de Festes

Albert Romero: Àrea d’Ensenyament, d’Esports, de Benestar Social i Família

Joan Roig: Àrea de Gent Gran i Immigració i de Serveis

Ester Sanahuja: Àrea de Treball i Ocupació i d’Hisenda

Els tinents d’alcalde seran Marc Majem Bofill, Anna Jané Caralt i Joan Roig Soria.

El ple banyerenc també va acordar que la sessions plenàries ordinàries seran cada tres mesos, concretament l’últim dijous dels mesos de gener, abril, juliol i octubre, i si aquest és festiu es traslladaria al següent dijous hàbil, sempre a les 19 hores.

Retribucions

Pel que fa a les retribucions que percebran els regidors de l’Ajuntament de Banyeres, l’alcalde tindrà una retribució anual de 21.212,12 euros bruts, distribuïda a 14 pagues.

Pel que fa als regidors Anna Jané, Joan Roig, Alberto Romero, Ester Sanahuja i Marc Majem, percebran una retribució anual de 11.064,87 euros bruts, distribuïda també en 14 pagues.

I els regidors sense dedicació parcial, és a dir els membres de l’oposició, rebran una gratificació per assistència efectiva a òrgans col·legiats, a raó de 150 euros per sessió plenària, 150 euros per comissió especial de comptes i de 60 euros per cada reunió del Consell Rector de l’Organisme Autònom Fundació Josep Cañas.

També et pot interessar

Comentaris