Acord de govern a l’Ajuntament del Vendrell entre PSC i Cs

Ricard Vinyals
15/07/2019 - 16:21h

És el govern més gran de Catalunya on entra el partit taronja

El PSC i Ciutadans (Cs) han signat aquest dilluns un acord de govern a l’Ajuntament del Vendrell, que dies enrera ja havia formalitzat un acord entre els socialistes i l’Associació de Veïns de les Platges, Sant Vicenç de Calders i Urbanitzacions (AVP-FIC). Així doncs, el govern que encapçala l’alcalde socialista, Kenneth Martínez, passa a tenir la majoria absoluta: 8 membres del PSC, 2 de Cs i el representant de l’AVP-FIC.

L’Ajuntament del Vendrell es tracta de la institució més gran de Catalunya on Cs forma part del govern, després dels casos dels consistoris de Sant Andreu de la Barca i Els Pallaressos.

Els socialistes i el partit taronja al consistori vendrellenc han fet públic un comunicat de l’acord que han titulat “per a la transparència, la lleialtat institucional, la inclusió social, la convivència i la cohesió territorial”.

Els dos signants del pacte han remarct que ho acorden en base a les coincidències programàtiques i no tant pel que fa a les sigles dels dos partits polítics. I que buscaran, sobretot, resoldre els “problemes reals” de la ciutadania i treballar activament “per la convivència i la cohesió social”.

L’acord explica d’entrada que “en els temps incerts als que hem de fer front requereixen un govern estable i fort per abordar i donar les solucions que la ciutadania necessita i exigeix, buscant la màxima coincidència programàtica entre els partits i vetllant per aconseguir un govern cohesionat i responsable”.

“Amb aquesta finalitat els responsables dels grups municipals del PSC i Cs han mantingut converses per mirar de tancar un acord de govern pel que resta de mandat que asseguri un govern municipal de base més àmplia i més transversal, que apliqui polítiques de transformació social i de cohesió territorial”, diu també el text subscrit aquest dilluns.

“El pacte de govern que subscriuen els grups municipals del PSC i Cs”, continua dient la nota feta pública aquest dilluns, “neix de l’anàlisi i la posada en comú dels programes electorals amb els que les dues formacions s’han presentat a les eleccions municipals de 2019, que es marquen com a objectiu el benestar de la ciutadania, la millora de la competitivitat econòmica del Vendrell i la posada de les bases pel futur del municipi”.

Text íntegre de l’acord

Tot seguit transcrivim íntegrament els punts bàsics de l’acord de govern entre PSC i Cs al govern del Vendrell:

“Amb la finalitat d’impulsar el progrés social i econòmic del municipi, i coincidint amb els objectius generals, des de la lleialtat institucional i el respecte a l’autonomia de cadascú dels grups municipals i el seu dret a la discrepància, i a la legítima diferència, el pacte es fonamenta en les següents bases:

La transparència
Impulsar polítiques a favor del bon govern.

Promoure acords per afavorir la transparència en la gestió pública de l’Ajuntament del Vendrell,continuant implementant la Llei de Transparència i Accés a la Informació.

La inclusió social, de convivència i de cohesió territorial. La lluita contra les desigualtat i les discriminacions serà fonamental en el desenvolupament de la política municipal per als propers 4 anys. L’objectiu és generar instruments de superació i de convivència que respectin la diversitat cultural, social i individual, i facilitin la integració dels ciutadans i ciutadanes a través d’un sentiment de pertinença al territori.

La cohesió territorial serà l’eix per equilibrar els serveis públics municipals dins el municipi i facilitar d’aquesta manera la consolidació del veïnatge als diferents nuclis habitats, poblacions, urbanitzacions i barris del Vendrell. Alhora, serà l’eix també per poder desenvolupar i exercir la capitalitat del Vendrell dins el context comarcal i català, pensat per reforçar el nostre posicionament exterior i les possibilitats d’atracció i de promoció.

Compromisos per la lleialtat institucional. L’equip de govern municipal (PSC-Cs) es compromet a garantir la neutralitat ideològica de l’espai públic al municipi del Vendrell.

Pel present acord entre PSC i Cs, l’equip de govern municipal es compromet a respectar l’Estat de dret vigent i respectar les institucions públiques.

Els grups municipals signants d’aquest pacte es comprometen a adoptar aquesta dinàmica de funcionament: Cs respectarà l’acord de govern ja signat prèviament pel PSC amb AVP-FIC.

Tots dos grups municipals (PSC-Cs), en la forma en que cada moment acordin, actuaran sempre respectant el marc legal vigent, treballant d’una manera coordinada i conjuntament efectiu el co-lideratge de l’estratègia municipal d’un govern plural.

Tots dos grups municipals (PSC-Cs), en la forma en que cada moment acordin actuaran respectant la pluralitat i diversitat social i cultural del Vendrell, mantenint la neutralitat institucional de l’Ajuntament en tot moment.

Acorden treballar de manera coordinada i conjunta per tal d’assistir l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions, a través de la Junta de Govern Local.

PUBLICITAT

Comissió de Seguiment

Es constitueix una Comissió de Seguiment d’aquest pacte de govern, que estarà formada per representants de cadascun dels grups municipals signants.

Estructura organitzativa

La regidora i rortaveu del grup municipal de Ciutadans (Cs), Mari Luz Ramírez Mancha, ocuparà la segona Tinença d’Alcaldia.

Es nomenarà regidora de Governació (Policia municipal i Protecció civil), Protecció i Convivència Animal, Mercats i Fires, a la regidora i portaveu del grup municipal de Ciutadans(Cs) Mari Luz Ramírez Mancha.

Es nomenarà regidora de Gestió de les Instal·lacions Esportives, d’Activitats econòmiques i d’Emprenedoria-Xarxa emprenedora, a la regidora del grup municipal de Ciutadans (Cs) Mar Negro Lorenzo”.

També et pot interessar

Comentaris