El Vendrell estudia aplicar un recàrrec del 50% en l’IBI dels habitatges desocupats

27/03/2019 - 18:41h

El ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat encarregar als tècnics que designin què es considera com a pis buit.

 


El ple de l’Ajuntament del Vendrell va aprovar aquest dimarts al vespre encarregar als tècnics municipals de l’àrea de gestió tributària que estableixin els criteris per considerar què s’entén per un habitatge desocupat i, donat el cas, poder establir un recàrrec en l’import de l’Impost de Béns Immobles (IBI) fins a un 50%.

L’acord es va prendre per unanimitat de tots els grups polítics amb representació al consistori vendrellenc, si bé des de l’oposició es va criticar el moment triat per fer aquest encàrrec al ple, a dos mesos de les eleccions municipals.

L’alcalde, Martí Carnicer, va argumentar que el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat aquest mateix mes de març una modificació de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals que estableix, precisament, que els ajuntaments podran determinar mitjançant una ordenança fiscal el criteri per establir que un habitatge es troba buit i, per tant, no entra al mercat de lloguer i se li pot aplicar un recàrrec en l’impost de l’IBI.

Dues mocions més

D’altra banda, el mateix ple vendrellenc va aprovar dues mocions presentades per Si Se Puede (SSP)-El Vendrell, que també van rebre el suport unànime de tots els regidors assistents a la sessió.

La primera feia referència a una sol·licitud a l’equip de govern perquè es redacti i aprovi una nova ordenança municipal de tinença i protecció d’animals, atès que aquesta temàtica actualment es regula dins de l’ordenança de Convivència i Civisme. I l’altra moció, a proposta de la Xarxa Vendrellenca, reclama negociar amb l’administrador ferroviari ADIF que garanteixi la mobilitat a les instal·lacions de l’estació del Vendrell. En concret, que s’instal·li un pas a nivell de via per facilitar l’accés a les persones amb discapacitat i les que tinguin la mobilitat reduïda. Sobretot, tenint en compte que molts cops els ascensors existents no funcionen.

També et pot interessar

Comentaris