La CUP i EUiA demanen més informació sobre la taxa de guals del Vendrell

29/05/2013 - 17:04h

Les formacions polítiques de la CUP i EUiA del Vendrell han demanat a l’equip de govern quatripartit de l’Ajuntament del Vendrell informació econòmica relativa a la taxa dels guals. Per un costat, han sol·licitat quin import ha ingressat el consistori, els darrers cinc anys, en aquest concepte. I per altra banda també han demanat la despesa relacionada al manteniment i arranjament de les voreres del terme municipal.

Des de les dues formacions polítiques s’ha destacat que, tal com estableix l’ordenança número 29, relativa a la “Taxa per les entrades de vehicles a través de domini públic”, al seu article segon diu que “Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial que té lloc per l’entrada de vehicles a través de la via pública a edificis o cotxeres particulars o a aparcaments individuals…”. La CUP i EUiA entenen que els diners recaptats mitjançant aquesta taxa s’haurien de destinar a arranjar i millorar aquell domini públic que es faci malbé per aquesta entrada i sortida de vehicles.

Les assemblees locals d’EUiA i la CUP consideren que a la vila del Vendrell “és notori la decadència i la falta de manteniment de moltes voreres”.

A més, les dues organitzacions han volgut denunciar la falta de transparència del govern del Vendrell, tot recordant que al març van demanar l’informe encarregat per l’Ajuntament del Vendrell per ser coneixedors de la situació dels guals. Ambdues formacions volien saber a quina empresa es va encarregar aquest informe, quin mètode es va fer servir per seleccionar-la i quin va ser el seu cost. A hores d’ara encara no han rebut resposta per part de consistori.

També et pot interessar

Comentaris