L’Ajuntament del Vendrell incrementa la dotació econòmica a Càritas

alt
27/09/2012 - 14:10h

L’alcalde del Vendrell, Benet Jané, i el president de Càritas Parroquial del Vendrell, Joan Carles Guitart, han signat un conveni per donar continuïtat a la col·laboració entre l’Ajuntament i aquesta entitat per ajudar a moltes famílies del Vendrell que tenen dificultats econòmiques. Càritas és una entitat sense afany de lucre que desenvolupa tot un seguit de programes encaminats als col·lectius social i econòmicament desafavorits, entre els que destaquen el banc de roba Filigrana, l’atenció a les necessitats bàsiques de les famílies (ajuts i aliments, alimentació infantil i beques escolars) i el reciclatge de material (recuperació de material, derivació d’estris de segona ma i servei de préstec d’aparells ortopèdics). L’Ajuntament del Vendrell considera aquests programes
com un complement de l’activitat que du a terme la Regidoria de Serveis Socials i, a la vegada, tenen un gran valor afegit tant a través de la implicació de la societat civil com per la consolidació i extensió dins del terme municipal.

El regidor de Serveis Socials, Hermini Caballero, ha recordat les fites importants que s’han aconseguit darrerament amb l’obertura del centre de distribució d’aliments i els cursos de cuina per a l’aprofitament al màxim dels aliments, pels quals “es compta amb la col·laboració de comerços d’establiments com Fricañ, Fruites Rovira i Caralt i la Peixateria Josep Morros, que esperem ampliar”.

Per aquest motiu, l’Ajuntament del Vendrell realitzarà una aportació econòmica de 18.000 euros per a l’exercici del 2012 encaminada al sosteniment concret dels programes esmentats que desenvolupa Càritas al Vendrell. D’altra banda, en la mesura que sigui necessari, l’Ajuntament també facilitarà el suport institucional a Càritas davant d’altres administracions i organismes.
En aquest sentit, el president de Càritas, Joan Carles Guitart, ha explicat que “en èpoques de crisi és important treballar coordinats per optimitzar els esforços a l’hora de donar solucions als nous reptes que es plantegen en aquests moments tan difícils per a moltes famílies.”

L’alcalde, Benet Jané, ha remarcat que “el millor que hem pogut fer aquests darrers anys és la col·laboració amb Càritas i hem de ser capaços de trobar junts nous camins per sortir d’aquesta situació.”

El present conveni tindrà efectes a partir del moment de la seva signatura i es mantindrà en vigor durant l’any 2012. Una vegada transcorregut aquest termini s’haurà d’acordar expressament qualsevol pròrroga que només es podrà estendre per un altre període anyal sempre i quan es mantinguin els projectes que són objecte de la col·laboració.

També et pot interessar

Comentaris