Calafell congela els impostos, però apuja les taxes pel 2012

26/10/2011 - 15:25h

L’equip de govern de l’Ajuntament de Calafell (CiU i PPC) preveu aprovar al ple municipal d’aquest dijous les ordenances fiscals que han de regular l’exercici 2012, i que vénen marcades, d’acord amb la seva versió, per la congelació d’impostos i un augment mitjà del 3% en les taxes. Des del PSC s’ha destacat, però, l’increment de les taxes, entre d’altres, d’un 14% a la d’escombraries. L’alcalde de Calafell, Joan Olivella, ha explicat que pel que fa a impostos ( IAE, ICIO, impost de circulació, plusvàlua i IBI) “no s’apuja res”. Conscients de l’actual moment de crisi que pateixen tots els ciutadans, l’equip de govern ha considerat que “havia de donar un pas endavant, i per això hem rebaixat la pressió fiscal a la meitat, en la majoria de casos”, ha afirmat la regidora d’Hisenda, Montse López.

Així mateix, i degut a la situació econòmica actual, també s’ha canviat el sistema de bonificació per a l’IBI que ara afavorirà els qui més ho necessiten. Abans les bonificacions només anaven relacionades amb valor cadastral i el número de fills, fet que beneficiava tant aquells que estaven bé com aquells que gaudien d’un bona situació econòmica com aquells que no. A partir d’ara, es valoraran els ingressos familiars, fet que suposarà ajudar o bonificar aquells que realment ho necessiten. “Aquesta és una mesura social molt important, que hem considerat que havíem d’aplicar, donades les circumstàncies actuals”, ha afirmat Montse López.

A més, pel que fa als impostos, també s’han adoptat una sèrie de mesures socials:

– Facilitat en els pagaments. Si fins ara els impostos es podien pagar en 3 terminis, al 2012 es podran pagar en 4 terminis.

– Bonificació d’un 90% del pagament, per a famílies de caràcter especial (entre les quals, per exemple, aquelles que tenen al seu càrrec un familiar discapacitat).

– Bonificació d’un 50% per a famílies nombroses amb recursos iguals o inferiors a un 2,5% del salari mínim interprofessional

Taxes

Pel que fa a les taxes, aquestes s’han intentat incrementar el menys possible, segons el govern de Calafell. Així, les taxes d’Aprofitament i Ocupació de Via Pública s’incrementen de forma general al que correspon a l’IPC català, és a dir un 3%.

Quant a la taxa de la Brossa, s’incrementa en 1,36€ mensuals. Aquest increment és degut a la nova contractació del servei d’escombraries que va fer l’anterior equip de govern, encapçalat pel PSC, al març de 2011. Així mateix, per a aquest impost també s’han establert una sèrie de mesures socials:

– Facilitats en el pagament domiciliat, que ara es podrà fer en 4 terminis. A més, el rebut de la brossa ja no forma part del rebut de l’aigua.

– Reducció del 50% del rebut a famílies nombroses amb pocs ingressos

– Possibilitat d’exempcions de pagament, en el cas de persones amb una situació de precarietat. Caldrà un informe de l’assistent social.

A més, tindran dret a una taxa reduïda de la brossa aquelles famílies nombroses o monoparentals amb 2 o més fills menors al seu càrrec, o majors d’edat amb discapacitats, i que tinguin uns ingressos familiars inferiors o iguals a dues vegades el salari mínim interprofessional.

La regidora d’Hisenda també ha explicat que “som conscients que hi ha gent que no pot pagar”, i per això també estaran exempts del pagament de la taxa de la brossa, per exemple, aquells jubilats i pensionistes que, tot i que han estat treballant tota la vida, ara tenen pocs ingressos (per exemple, els pagesos). Si fins ara aquestes persones pagaven el 10% de la taxa, “ara hem cregut que havíem de fer una excepció i, per tant, no l’hauran de pagar”.

Així mateix, l’increment de la taxa de l’Aigua és d’aproximadament uns 0,9€ mensuals, excepte per als pensionistes que l’increment és d’uns 0,6€ mensuals. Aquest increment és el que estableix l’estudi econòmic fet per Sorea, i que ve determinat per l’increment del preu de l’aigua del Consorci d’Aigües de Tarragona, que el proper any no estarà subvencionada.

Finalment, la taxa de Clavegueram s’apuja un 0,19€ mensuals.

Versió del PSC

Des del PSC s’ha criticat que el govern de Calafell hagi fet públic l’augment de les taxes sense donar cap percentatge i, per exemple, només donant la xifra de l’augment mensual, quan moltes taxes no segueixen aquest patró. En qualsevol cas, els socialistes han remarcat que, de fet, la brossa s’apuja un 14%, la taxa de clavegueram, l’11,62%; el preu de l’aigua, un 7,65%; la llicència per a les terrasses, el 23%; i l’ocupació de la via pública, el 10%. La resta de taxes, com apuntàvem, s’apugen el 3%.

També et pot interessar

Comentaris