El projecte ILOQUID inicia la formació de treballadors familiars

Avatar
22/02/2011 - 13:54h

L’ILOQUID és un projecte per fomentar la inserció laboral de persones en situació d’atur en el sector de serveis a les persones (gent gran, infants, disminuïts, malalts crònics, etc.) per tal de donar resposta a les necessitats creixents d’aquest sector. Aquesta iniciativa està cofinançada per la Diputació de Barcelona, el Fons Social Europeu i l’Ajuntament de Vilafranca. En aquesta fase, que s’ha vingut desenvolupant durant el 2010 i 2011, s’ha posat l’accent en la realització d’itineraris d’inserció i millora de l’ocupabilitat.
L’objectiu és atendre les persones beneficiàries que seran orientades i formades per fer pràctiques en empreses del sector de l’atenció a les persones, o bé per a la creació d’empreses.
En aquesta etapa, 41 participants beneficiaris/àries han realitzant els itineraris d’inserció i millora de l’ocupabilitat que inclouen formació bàsica: formació en tecnologies de la informació i la comunicació, visites a empreses del sector,…, formació del sector: auxiliar de gerontologia i d’atenció personal a discapacitats, i monitor/a sociocultural de gent gran amb l’especialitat entrenament de la memòria, pràctiques en empreses del sector, i altres accions.
Seguint aquesta mateixa dinàmica, aquesta setmana s’han iniciat nous itineraris d’inserció que realitzaran la formació de treballador/a familiar, així com les accions complementàries que ofereix el programa de suport i promoció per a les persones emprenedores que vulguin treballar pel seu compte (creació d’empresa o autoocupació), sessions monogràfiques de formació de temes d’interès pel sector, etc.

També et pot interessar

Comentaris