Dijous dia 10 hi haurà la sessió d’audiència sobre el pressupost municipal del 2011

02/02/2011 - 09:42h

El proper dijous 10 de febrer, a les 8 del vespre, se celebrarà a la Casa de la Vila una audiència pública d’exposició del projecte de pressupost municipal per a l’any 2011. Aquesta audiència pública, que anirà a càrrec de membres de l’equip de govern municipal, es farà prèviament al debat del pressupost per part del ple municipal que està previst que tingui lloc el proper dimarts 22 de febrer.

Les audiències públiques són un instrument d’informació i de participació ciutadana previst en el Reglament Orgànic Municipal (ROM). Poden versar sobre qualsevol matèria de competència municipal i se celebren amb l’objectiu que les entitats i els ciutadans interessats puguin rebre oralment de l’Ajuntament informació de certes actuacions o puguin formular verbalment els seus suggeriments o propostes. Les sessions d’audiència són públiques i estan obertes a la participació de qualsevol ciutadà o ciutadana.

Comentaris