Els pressupostos participatius escullen propostes d’inversió a Vilafranca

19/10/2010 - 10:53h

Durant el primer semestre del 2010 una cinquantena de ciutadans i ciutadanes van participar en l’experiència “Pressupostos Participatius 2010”. Dins aquest nom s’emmarquen diferents processos de participació on la ciutadania pot fer propostes sobre a què es poden destinar les despeses municipals. Normalment els ajuntaments posen a decisió pública una part del pressupost d’inversions, és a dir, inversió en equipaments municipals o en obres a l’espai públic.
El procés que es desenvolupa a Vilafranca és fruit d’una experiència pilot que va tenir lloc l’any 2009, per la qual es van seleccionar 40 persones a l’atzar entre la població empadronada a Vilafranca, en base a diferents paràmetres configurant un grup divers i amb cabuda d’una gran diversitat de visions i experiències.

L’any 2009 l’Ajuntament va posar a disposició d’aquest grup de ciutadans l’import de 300.000€ per a destinar a les inversions que creguessin oportunes. Finalment es va decidir destinar 150.000 € a millores a la via pública de tota la vila en reposició de trams de voreres i arranjaments diversos, i 150.000 € més per completar el cost del projecte d’urbanització dels carrers Pere el Gran i Abat Copons, projecte que inclouria l’arranjament del carrer, millores en l’enllumenat i en l’arbrat. Aquesta obra s’iniciarà en els propers mesos. En aquests moments s’està intentant resoldre el procés d’alineació d’unes cases que sobresurten.
Mig milió d’euros

Donat que el procés es va valorar de manera molt positiva tan des de l’Ajuntament com des dels participants del 2009, es va decidir tornar-lo aplicar durant el 2010, ampliant el nombre de participants seleccionats a 50 i també l’import disposat, que va passar a ser de 500.000€.

Durant sis mesos els ciutadans i ciutadanes seleccionats han estat treballant, fent propostes i compartint-les i debatent-les amb els altres. Totes les propostes sorgides als tallers van ser valorades per tècnics municipals per facilitar-los que arribessin finalment a un consens i decidir quina d’elles era la més viable com a inversió a portar a terme.
La decisió final ha estat la reurbanització del tram final del carrer Muralla dels Vallets (entre carrer Sant Pau i plaça Vall del Castell) i la totalitat de la plaça del Vall del Castell, ampliant l’espai públic per a vianants al davant de la Casa de la Festa Major incloent a més en el projecte la restauració de la font situada a la plaça. Tenint en compte que el cost d’aquesta proposta no arribava als 500.000€ disponibles, el Grup de Participació va decidir invertir-los en dos carrers del centre, el carrer Pou de la Pina, continuant amb la línia d’urbanització del carrer de la Parellada, i el carrer dels Consellers seguint la urbanització de la rambla de Sant Francesc. Aquestes obres estan previstes per executar durant el 2011.

La comissió de seguiment del procés que està formada per representants dels diferents grups municipals i per participants tan del procés del 2009 i com també del 2010 van valorar molt positivament aquest tipus de processos de participació ciutadana ja que permeten apropar al ciutadà a l’administració i sobretot al funcionament d’un pressupost municipal, ofereixen la possibilitat de fer alguna cosa per la vila, possibiliten conèixer les necessitats que tenen els altres ciutadans de la vila i, a més, són processos innovadors que fan que augmenti l’interès pels assumptes de la comunitat. Tot i així, els participants també opinen que caldria millorar aspectes com la limitació pressupostària a les inversions, la qual cosa no permet fer propostes adreçades a les persones, i la conveniència de reajustar algun aspecte més metodològic per permetre unes aportacions de propostes el més viables possible.

L’equip de govern té la voluntat de continuar amb aquest procés participatiu també l’any 2011. És per això que s’ha inclòs en la proposta de pressupost per a l’any vinent.

També et pot interessar

Comentaris