El projecte EMPENTA! de l’Ajuntament de Vilafranca donarà feina a 50 persones durant un any

27/09/2010 - 10:47h

El projecte EMPENTA! presentat per l’Ajuntament de Vilafranca a la convocatòria del programa Noves Cases per a Nous Oficis, ha estat aprovat aquesta setmana pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) de la Generalitat de Catalunya. Ho han donat a conèixer  l’alcalde de Vilafranca, Pere Regull, acompanyat pel regidor i el cap de Servei de Foment de l’Ocupació, Raimon Gusi i Fernando de León.
Segons ha explicat Fernando de León, les Noves Cases per a Nous Oficis, en què s’emmarca el projecte EMPENTA! són hereves de dels programes de formació i treball com les Escoles Taller, Cases d’Oficis o Tallers d’Ocupació, que compaginen un projecte de treball amb un projecte formatiu i es basen en el principi de treballar aprenent i aprendre treballant. S’estructuren en mòduls d’especialitat amb 10 alumnes per mòdul, estan adreçats a joves menors de 25 anys i tenen una durada d’un any. Durant el primer semestre els/les participants reben una beca del SOC i en el segon semestre són contractats amb contractes de formació fins el final del projecte. El finançament d’aquest programa correspon al Servei d’Ocupació de Catalunya, al Fons Social Europeu i al mateix Ajuntament de Vilafranca.

El projecte EMPENTA oferirà 50 places per a joves menors de 25 anys en situació d’atur, registrats com a demandants d’ocupació a l’Oficina de Treball, en les especialitats de cuiner/a–Expert en productes del Penedès, cambrer/a especialitzat amb coneixements d’anglès i informació turística, agricultura ecològica i comercialització, gestor/a forestal sostenible amb coneixements de tractament de biomassa, i dissenyador/a de comunitats virtuals (Contents manager). La tria de les especialitats s’ha fet observant quin tipus d’empreses generen ocupació i també els sectors prioritaris que fixa el SOC.

De León va explicar que en el projecte Empenta! s’ha fet un esforç d’innovació i de trencar estereotips, per conformar una activitat atractiva i dinàmica per als joves participants. També es fa una aposta per afavorir l’esperit emprenedor i dinàmic orientant-los cap a la inserció laboral, cap a l’autoocupació individual i l’emprenedoria i cap a la creació de cooperatives. Així, cada mòdul d’especialitat es concep com a una Petita empresa simulada, que estimularà l’adaptabilitat dels participants a les característiques del món empresarial i s’incorpora al projecte la figura de l’empresa o empreses de referència per a cada especialitat formativa, amb la finalitat de millorar el coneixement de l’entorn laboral i productiu.

El projecte Empenta! està previst que es posi en marxa la primera quinzena d’octubre, per la qual cosa ja estan en marxa els processos de preselecció i selecció de participants per part de l’Oficina de Treball de Vilafranca, en col•laboració amb el Servei de Foment de l’Ocupació (La Fassina).

Foment de l’economia cooperativa
D’altra banda, els responsables municipals van exposar una altra de les línies de treball del Servei de Foment de l’Ocupació. Així, l‘Ajuntament de Vilafranca s’incorporarà a la xarxa d’entitats locals (ajuntaments i consells comarcals) que estan desenvolupant o dissenyant Plans de Dinamització de l’Economia Cooperativa.

El Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Direcció General d’Economia Cooperativa, impulsa aquesta iniciativa i ha atorgat una subvenció a l’Ajuntament de Vilafranca per al foment de l’economia cooperativa.

Aquests plans de dinamització s’orienten a promoure un model organitzatiu territorial per impulsar l’economia cooperativa a través del propi territori, el creixement i la consolidació d’empreses d’economia cooperativa, i que té per objectius:
• La realització d’una diagnosi de situació del cooperativisme i del potencial cooperatiu a cada territori.
• L’establiment i consolidació d’una taula de concertació a nivell territorial amb altres agents per tal de treballar coordinadament.
• Elaborar un pla d’actuació de promoció del cooperativisme a tres anys vista: Pla de Dinamització de l’Economia Cooperativa.

En aquest sentit, han estat col•laborant en el disseny de les propostes el Servei de Foment de l’Ocupació, el Centre Àgora i l’àrea d’Empreses d’Inserció, mitjançant l’associació Entrem-hi.

El calendari previst per al desenvolupament de les dues primeres línies de treball s’inicia aquest mateix mes de setembre posant-se en marxa el treball de camp per a la realització de la diagnosi territorial de l’economia cooperativa del nostre entorn i constituint la taula de concertació amb la participació de diversos agents vinculats a la temàtica cooperativista. Sobre aquestes dues bases s’elaborarà al primer trimestre de 2011, el Pla de Dinamització per a implementar-lo entre 2011 i 2013.

El regidor Raimon Gusi va fer èmfasi en el fet que l’atur s’ha reduït a Vilafranca i comarca per quart mes consecutiu, la qual cosa és símptoma que s’està sortint de la crisi, i ha confirmat que el proper mes d’octubre es posarà en marxa el CRIT, com a finestreta única en matèria de treball i ocupació a Vilafranca.

Per finalitzar, l’alcalde Pere Regull va explicar que l’Ajuntament ha de vetllar pel benestar dels ciutadans i això passa perquè hi hagi feina per a tothom. En aquest sentit va assegurar que des de l’Ajuntament cal treballar ajudant les famílies que més ho necessiten però alhora treballar en diferents línies encaminades a fomentar l’economia i crear ocupació tirant endavant nous projectes formatius com Empenta!, ajudant els autònoms en l’àmbit de l’autoocupació, creant la finestreta única on es puguin posar en contacte les persones sol•licitants d’ocupació i les empreses que n’ofereixen i ajudant les empreses perquè generin ocupació. En aquest sentit, Regull va dir que s’està entrant en contacte amb empreses que generen ocupació per col•laborar-hi organitzant cursos específics perquè insereixin gent de Vilafranca.

Comentaris