Sortejats al Vendrell 12 habitatges de lloguer de protecció oficial

20/07/2010 - 20:46h

Adigsa, empresa pública del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat, ha sortejat una dotzena d’habitatges de lloguer amb protecció oficial al sector del Pèlag, al Vendrell. El pisos corresponen a una promoció anterior de l’Institut Català del Sòl, INCASÒL, de la qual s’ha pogut recuperar la titularitat jurídica d’alguns habitatges. En concret, en l’acte del sorteig es van sortejar 9 pisos d’una habitació, 2 pisos de dues habitacions i un pis adaptat per a persones amb discapacitat.
Les persones sol·licitants admeses que no van resultar adjudicatàries han passat a formar part d’una llista d’espera de la promoció, que tindrà una vigència de dos anys i que servirà per cobrir les baixes eventuals que es produeixin entre les persones adjudicatàries seleccionades i les noves entrades d’habitatges.
Els pisos sortejats tenen una superfície útil que va des dels 38 m2 fins als 54 m2, i un preu de lloguer mensual que oscil·la entre els 195 euros i els 256 euros.
Per a més informació, les persones interessades poden dirigir-se a la Borsa d’Habitatge Jove, al Centre Cívic l’Estació (telèfon 977 66 32 89).

També et pot interessar

Comentaris