S’inicien 9 accions de formació professional ocupacional a la Fassina

alt
28/05/2010 - 07:46h

Aquest mes de maig, el Centre de Formació Ocupacional Francesc Layret de l’Ajuntament de Vilafranca ha iniciat 9 accions formatives a adreçades prioritàriament a persones en situació d’atur, que estan finançades pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.
A principis de maig es van iniciar dues accions “Microsoft excel nivell bàsic” i “Muntar, instal•lar, mantenir i reparar quadres i automatismes elèctrics i cablejat intern”. Durant aquest mes de maig també s’han iniciat accions vinculades a certificats de professionalitat, és a dir, la titulació oficial del Servei d’ocupació de Catalunya–Departament de Treball de la Generalitat. Aquests certificats de professionalitat corresponen a les accions formatives de “Muntatge i manteniment de les instal•lacions solars fotovoltaiques”. En aquesta especialitat, durant aquest mes s’iniciaran 2 accions, una teòrica i l’altra pràctica.
L’altre certificat de professionalitat és el d’”Atenció a persones dependents al domicili”. D’aquesta especialitat, aquest mes de maig s’ha iniciat una de les 3 accions formatives que es desenvoluparan al llarg del curs 2010-2011.
Les altres accions que ja han començat aquest mes de maig són “Atenció especialitzada a malalts d’Alzheimer” i “Monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil”, amb una demanda de més de 150 persones. De l’especialitat d’administració i gestió, s’ha realitzat el curs d’”Aplicacions informàtiques de gestió financera comptable”.
Aquestes són les accions formatives que s’han iniciat dins el mes de maig les quals pertanyen a les 27 accions formatives previstes per l’any, estructurades en 8 plans formatius, els quals, en el seu conjunt, posaran a disposició un total de 413 places. Tots els cursos tenen una cabuda de 15 places per curs majoritàriament, excepte algun en concret que disposa de 16 places.
Les persones interessades poden demanar informació a les dependències del Servei de Foment de l’Ocupació, a La Fassina, av. Catalunya, núm. 22, o al Servei d’Orientació i Inserció professional–SOIP, plaça del Penedès, núm. 4, baixos. La informació de la programació 2010 també es pot trobar a la pàgina web de l’Ajuntament de Vilafranca: http://www.vilafranca.cat/html/treball/layret/oferta_layret.html

Comentaris