Llum verda a una zona hotelera i comercial a primera línia del litoral de Cunit

05/06/2009 - 17:55h

L’Ajuntament de Cunit ha donat llum verda a l’inici de la tramitació de l’esperada zona hotelera situada en el sector conegut com ‘Cunit Sud’ de la localitat, la qual cosa des del consistori es creu que impulsarà el turisme al municipi.
El solar on es desenvoluparà el projecte es troba a primera línia de mar, al peu del passeig marítimi en un sector on predominen les zones verdes i els equipaments. L’estació de Renfe, per exemple, es troba a pocs metres, i el nucli antic de Cunit llinda amb aquest sector.
Al costat del mateix solar, amb una superfície de 5.525 m2, també s’hi desenvoluparà una àrea comercial de nova creació. Aquesta ocuparà la franja de terreny que separarà el solar hoteler del passeig marítim, i de la construcció de nou blocs d’apartaments a la resta del sòl pendent d’urbanitzar. El sostre edificable total permès a l’indret és de 10.949 m2, que es poden distribuir segons la volumetria específica desitjada, sense cap més restricció que el sostre total i una alçada de planta baixa i 6 plantes dins del perímetre regulador determinat.
Pel que al projecte de la zona hotelera, l’Ajuntament de Cunit ofereix l’opció de l’adquisició de la plena propietat de la finca o bé optar a l’adjudicació del dret de superfície per un període de 50 anys per a la construcció, explotació i gestió d’un hotel i una zona comercial. En ambdós casos l’hotel haurà de tenir una categoria que no serà inferior a quatre estrelles, mentre que la zona comercial haurà de ser d’acord amb el projecte tècnic que elabori l’adjudicatari de conformitat amb els serveis tècnics de l’Ajuntament de Cunit.
La construcció de l’hotel i la seva zona comercial s’hauran de realitzar en el terme màxim de quatre anys a partir de l’atorgament de les corresponents escriptures públiques de constitució del dret de superfície.
Com a contraprestació per la transmissió de la propietat de la finca de la zona hotelera, l’adjudicatari abonarà el preu de 5.603.000 euros més IVA, així com la quantitat complementària que, en el seu cas, resulti de l’oferta presentada.
Com a contraprestació per l’adjudicació del dret de superfície de la finca, l’adjudicatari abonarà el preu de 3.974.000 euros més IVA, així com la quantitat complementària que, en el seu cas, resulti de l’oferta presentada.

També et pot interessar

Comentaris