Aprovat de forma unànime un Pla de Xoc de suport a veïns i empreses de Vilafranca

Un moment del primer ple telemàtic a l’Ajuntament de Vilafranca
Avatar
06/05/2020 - 09:32h

En el primer ple telemàtic fet aquest dimarts al vespre, tots els grups han acordat destinar recursos públics a garantir les necessitats bàsiques

Tots els grups municipals de l’Ajuntament de Vilafranca (Junts x Vilafranca, Esquerra Republicana de Catalunya, Socialista, Candidatura d’Unitat Popular, Vilafranca en Comú i Ciutadans) han arribat a un acord per aprovar, en ple municipal que ha tingut lloc aquest vespre de forma telemàtica, una moció per crear un pla de xoc de mesures socials i econòmiques urgents de suport a la ciutadania i als sectors econòmics de la Vila.

Davant la situació excepcional amb motiu del COVID-19, que ha desencadenat una crisi sanitària, social, econòmica i humanitària, l’Ajuntament de Vilafranca, que com tots els ajuntaments, és l’administració més propera a la ciutadania, creu que és necessària, ara més que mai, una total coordinació, des de la complicitat i la lleialtat institucionals amb la resta d’administracions i alhora disposar d’instruments efectius per donar resposta a totes les situacions que està generant aquesta crisi.

Per fer front a aquesta situació de crisi social i econòmica, caldrà que es destinin recursos públics per tal de garantir les necessitats bàsiques d’una gran part de la població. Moltes d’aquestes demandes s’hauran de vehicular a través de les entitats locals, que són les que poden detectar-les amb més facilitat i donar-hi resposta. És per això que la moció demana dotar de recursos als ajuntaments per fer front a l’emergència social i econòmica generada per la crisi sanitària i donar una resposta àgil a les demandes bàsiques de la població.

En concret, l’Ajuntament insta el Govern de l’Estat a modificar les lleis existents per tal que el món local pugui mobilitzar els seus superàvits i romanents disponibles sense limitacions; insta el govern de la Generalitat a l’aprovació d’un pla de liquiditat extraordinari per als ens locals, al marge dels Fons de Cooperació Local i a l’aprovació d’un pla de reconstrucció social i econòmica que defineixi les inversions previstes i impulsi actuacions normatives, econòmiques i de tot tipus per protegir els col·lectius vulnerables i impulsar sectors vitals com les petites i mitjanes empreses, l’economia social i solidària, i els autònoms.

Finalment es reclama a l’Estat que impulsi la millora del finançament dels municipis, perquè els ajuntaments tinguin liquiditat suficient per fer front a les inversions en les polítiques socials i econòmiques. A més, també es demana la participació i planificació conjunta dels ajuntaments amb el govern de l’Estat i el govern de la Generalitat i el calendari del desconfinament, que necessàriament haurà de ser gradual i amb les màximes garanties sanitàries.

Pel que fa a mesures específiques per a Vilafranca, es vol generar un acord per reimpulsar Vilafranca, amb la creació de taules de treball, amb representació de tots els partits polítics, sindicats, entitats relacionades amb els diferents àmbits i amb la participació ciutadana, per a consensuar mesures i propostes per lluitar contra els efectes de la pandèmia. En aquest sentit, el Ple de l’Ajuntament en la seva totalitat encapçalarà aquest acord, i contemplarà les modificacions pressupostàries necessàries del 2020 per fer front a les mesures que es vagin acordant. També es revisaran les Ordenances Fiscals del 2020 per tal d’establir les mesures que es puguin aplicar ja per ajudar a aquelles activitats i persones més afectades per aquesta crisi.

Entre les mesures que es puguin plantejar es prioritzaran les següents:

  • Ampliar els recursos econòmics destinats a ajudar a les despeses de primera necessitat dels veïns i veïnes que es trobin en situació de vulnerabilitat, que cobreixi les necessitats d’alimentació, subministraments (aigua, llum i gas), medicaments, higiene i serveis funeraris.
  • Suspendre el pagament del subministrament bàsic de l’aigua de gestió municipal per a grups d’unitats de convivència en situació de vulnerabilitat o en risc d’exclusió social mentre duri la situació de crisi. crear una línia d’ajuts al pagament de lloguer per a famílies i persones en situació de vulnerabilitat econòmica, quan s’hagi produït una reducció d’ingressos a la llar (per pèrdua de lloc de treball, ERTO, etc.).
  • Suspendre de manera immediata el pagament dels lloguers dels pisos socials de l’Ajuntament mentre duri la situació de crisi econòmica provocada per la pandèmia, per a aquelles famílies que hagin vist reduïts els seus ingressos, i/o incrementada la seva problemàtica social, derivats per la situació de la crisi sanitària.
  • Activar un servei d’informació i mediació en l’habitatge especialment destinat a informar de les possibilitats de cada situació i promoure un acord entre llogaters i propietaris d’habitatges a Vilafranca.
  • Ampliar els convenis amb les entitats socials i culturals de la vila, perquè puguin seguir donant cobertura a les necessitats socials de la vila, ara incrementades per la crisi de la pandèmia. Es mantindran les partides dedicades a cultura, esport i lleure i adaptar-les a la nova situació.
  • Dins les possibilitats pressupostàries, adquirir habitatges o l’usdefruit d’aquests per ampliar el parc municipal d’habitatges de protecció. Paral·lelament, reforçar el Programa de Rehabilitació d’Habitatges amb finalitat social enfocant la vessant d’ocupació de persones en situació d’atur.  reduir o, fins i tot, eliminar de forma temporal ja aquest any 2020, les taxes d’ocupació de la via pública per a les activitats econòmiques que s’han vist més afectades, especialment les relacionades amb l’hostaleria (taxa per ocupació amb taules i cadires) i revisar la resta de taxes municipals del 2020 (aquelles que sigui possible fer-ho legalment) per tal d’ajustar-les a la situació actual derivada de la crisi sanitària.
  • Modificar el pressupost municipal per incrementar els recursos a les àrees socials i d’habitatge i a les àrees econòmiques com polítiques d’ocupació i laborals, promoció econòmica (especialment al comerç i productors locals), a la cultura i aquelles activitats que promoguin la reactivació econòmica i social a la vila.
  • Promoure nous plans d’ocupació amb recursos propis que permetin accedir al món laboral a persones en situació social vulnerable o que han perdut la feina.
  • Activar immediatament l’Oficina d’Atenció Empresarial, per tal d’informar de les mesures que porti a terme l’Ajuntament de Vilafranca i les altres administracions, promoure la recuperació de les activitats més afectades per aquesta crisi, i facilitar l’impuls de noves activitats econòmiques al nostre municipi. Així mateix, dins els espais d’atenció ciutadana, oferir una atenció específica d’informació i assessorament (presencial, telefònica i telemàtica) a les persones afectades econòmica, social i sanitàriament per la crisi sanitària.
  • Col·laborar amb el Departament d’Educació per tal de garantir l’equitat educativa i formativa, dins i fora de l’escola i, sobretot, i eliminar l’escletxa digital entre els infants i joves; i implementar les eines per garantir el lleure educatiu d’estiu per a tots els infants i joves.
PUBLICITAT

Per implementar totes aquestes mesures al més aviat possible, es portaran a aprovació en el proper Ple municipal les modificacions necessàries del pressupost vigent, de les ordenances fiscals que sigui possible, així com d’altres normes municipals, per poder procedir a l’execució de les mesures que siguin més urgents.

Finalment, en la moció que s’ha aprovat al ple municipal d’aquest vespre, l’Ajuntament de Vilafranca expressa el reconeixement a tots els professionals i voluntaris que aquestes setmanes han estat treballant incansablement per tal de fer front als efectes derivats de l’episodi de pandèmia i el condol a totes les famílies que han vist com algun dels seus familiars propers han mort durant aquestes setmanes i que, lamentablement, no han pogut estar al seu costat en aquests moments tan complicats.

També et pot interessar

Comentaris