Canvi de circulació al carrer Sarriera de Vilafranca

Judit Benages
04/04/2019 - 12:47h

Dilluns entrarà en vigor el canvi de sentit de circulació del c/ Sarriera, entre l’av. Barcelona i el c/ Mare Ràfols. 

Aquest dilluns dia 8 d’abril es posarà en marxa el canvi de sentit de circulació del c/ Sarriera, entre l’av. Barcelona i el c/ Mare Ràfols. El nou sentit de circulació serà de l’av. Barcelona cap al c/ Mare Ràfols.

Atenent el que aconsella el Pla de Mobilitat, en fase de redacció, els objectius d’aquest canvi són: facilitar l’accés dels transports logístics des de l’av. Barcelona cap a les activitats econòmiques situades al barri del Molí d’en Rovira. Amb aquesta finalitat s’ha modificat el xamfrà av. Barcelona-c/ Sarriera i també el sentit del tram del c/ Bisbe Estalella (entre c/ Comerç i c/ Sarriera); millorar els circuits de trànsit al barri.

Actualment els c/ Sarriera i Melió tenen el mateix sentit de circulació i amb la nova senyalització n’hi haurà un en cada sentit; i alliberar de trànsit pesant el c/ Comerç, que properament serà remodelat i passarà a ser un vial més de vianants i d’accés per al veïnat, tal com preveu la modificació del POUM aprovada recentment i el projecte d’urbanització de la llosa de la via i el seus entorns.

També et pot interessar

Comentaris