Sant Julià de Vilafranca, presentat a la Llei de Barris

alt
Avatar
18/05/2009 - 16:09h

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha presentat aquesta setmana la proposta de Projecte d’Intervenció Integral al Barri de Sant Julià a la sisena convocatòria de Llei de Barris de la Generalitat de Catalunya. La convocatòria de 2007 ja va incloure el barri de l’Espirall i aquest any Vilafranca presenta un projecte, centrat en el barri de Sant Julià, amb una inversió de 4,8 milions d’euros.
El barri de Sant Julià és un dels vuit barris vilafranquins, continuació natural del centre històric medieval, amb un nucli antic al voltant del carrer de Sant Pere. És a l’entorn d’aquesta zona central del barri que es delimita l’àmbit d’actuació del projecte de Llei de Barris presentat. Sant Julià, que té una extensió de 16 hectàrees i una població propera als 3.800 habitants, està experimentant canvis diversos a nivell social i, a nivell urbanístic, ha patit un procés de degradació que requereix d’actuacions de millora.

El Projecte d’Intervenció Integral al Barri de Sant Julià ha de contribuir a la prevenció i a la solució d’aquests factors, per afavorir la millora urbanística, social i econòmica del barri. S’han definit vint-i-cinc actuacions que van des de la millora d’espais públics, fins al suport a la millora d’edificis privats, també de creació i adequació de nous espais, accions per a la igualtat de gènere i un conjunt d’actuacions de caire social i econòmic que tenen a veure amb aspectes de convivència, gent gran, participació, joventut o comerç. Els objectius que es plantegen són: remodelació de l’espai públic a les places de la Sardana i de Sant Julià convertint-les en espai de referència i centralitat del barri; propiciar la revalorització residencial i comercial de l’eix històric i vertebrador del barri, el carrer de Sant Pere; optimitzar l’ús dels equipaments, existents o de nova creació, amb finalitats socials, culturals o educatives i articular totes les actuacions des del foment i la millora del medi ambient.

Del conjunt d’actuacions incloses, destaca la remodelació de les places de Sant Julià i la Sardana, la reurbanització del carrer Sant Pere i d’alguns carrers transversals i dels carrers Pere El Gran i Abat Copons, la potenciació dels espais annexes al Claustre de Sant Francesc com a espai públic, la construcció d’un nou equipament al carrer Pere El Gran i remodelació de l’existent a la plaça de la Sardana o les accions de foment de la participació de col•lectius i entitats del barri. El projecte pretén la rehabilitació i millora urbana (social, urbanística i econòmica) de Sant Julià establint els mecanismes necessaris per a la implicació del veïnat i la incorporació de consideracions ambientals en el procés.

També et pot interessar

Comentaris