La transició energètica ocupa la major part del darrer Consell d’Alcaldes

02/02/2023 - 10:00h

El Consell Comarcal va presentar l’Oficina d’Impuls per a la Transició Energètica de l’Alt Penedès i les aliances per afrontar alguns dels reptes que la transició energètica planteja

El passat 26 de gener es va celebrar sessió plenària del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses de l’Alt Penedès. En el primer punt de l’ordre del dia, Ramon Arnabat i Teresa Sadurní, president i secretària de l’Institut d’Estudis Penedesencs, van explicar la tasca d’aquesta entitat d’interès públic dedicada des de fa més de 45 anys a la recerca sobre la cultura i el territori de la Vegueria Penedès. També van explicar que l’IEP ofereix un catàleg d’activitats per als ajuntaments en conveni (xerrades, exposicions, presentacions de llibres) i els ofereix la possibilitat de desenvolupar projectes conjunts o treballs de recerca específics.

Tot seguit, Roser Romeu, cap de l’Oficina Comarcal d’Impuls per a la Transició Energètica, va presentar aquest nou servei del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. La Xarxa d’Oficines Comarcals de Transició Energètica de Catalunya es va presentar públicament el 18 de gener al Palau de Pedralbes de Barcelona, en una primera reunió presidida pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà.

Les oficines comarcals de transició energètica tenen com a principal missió articular la participació del territori en el nou model energètic més net, sostenible i democràtic cap al qual avança Catalunya. Mitjançant la participació i la coresponsabilitat, les oficines han de contribuir al desplegament de les energies renovables a Catalunya.

Per això, les seves principals tasques són aportar coneixement tècnic en l’àmbit energètic als consells comarcals i als ajuntaments per a la presa de decisions en l’àmbit de l’energia; impulsar i difondre en cada comarca projectes vinculats a la transició energètica (comunitats energètiques locals, autoconsums compartits en l’àmbit industrial, etc.) i ajudar a definir els criteris per a la implantació de projectes d’energies renovables en els seus territoris.

Roser Romeu va explicar que aquesta darrera tasca es realitzarà de manera coordinada amb la Direcció General d’Energia i l’Institut Català d’Energia (ICAEN), i s’integrarà en el “Pla territorial per a la implantació de les instal·lacions d’energies renovables a Catalunya” (PLATER), el document que prepara el Govern de la Generalitat per definir la distribució d’instal·lacions eòliques i fotovoltaiques a Catalunya i que està previst que estigui finalitzat el desembre de 2024.

Les oficines comarcals d’impuls per a la transició energètica seran claus perquè les propostes del PLATER tinguin el mínim impacte mediambiental possible i per aconseguir l’acceptació del territori. L’objectiu del Govern de Catalunya per a l’any 2030 és que el 30% de l’energia consumida sigui de proximitat i de fonts renovables. Això implica que el 2,5% del sòl haurà d’estar ocupat per plantes generadores d’energia. D’aquestes, la Generalitat només té competències sobre les que produeixen menys de 50 MW; la resta són de competència estatal.

En el següent punt de l’ordre del dia, Carme Melcion, tècnica de Medi Ambient de l’Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, va explicar el Pacte d’Alcaldies per al “Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima a l’Alt Penedès”.

El Pla ha de contenir les accions que cada ens local ha de dur a terme per complir els objectius de reducció del 55% de les emissions de CO2 al seu terme municipal el 2030 establerts per la UE.

Des del Consell Comarcal es proposa als ajuntaments de l’Alt Penedès que s’adhereixin a aquest Pacte d’Alcaldies per poder demanar un recurs tècnic a la Diputació per fer un Pla d’Acció agrupat amb visió comarcal. En el cas que els ajuntaments s’adhereixin a aquesta proposta, el Pla podria estar redactat a finals de 2023 i contindria accions de millora de l’eficiència energètica que els ajuntaments podrien implantar a curt, mitjà i llarg termini, en funció dels seus recursos, els canvis normatius i els avenços tecnològics.

També et pot interessar

Comentaris