La SAREB cedeix quatre habitatges a l’Ajuntament de Sant Sadurní per a usos socials

FOTO: FREEPIK
Avatar
25/01/2021 - 16:01h

L’acord estableix la cessió temporal dels immobles en règim d’usdefruit per un màxim de quatre anys, prorrogables anualment

La Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) ha signat un acord amb l’Ajuntament de Sant Sadurní per a la cessió temporal de quatre habitatges destinats a situacions d’emergència residencial. 

L’Ajuntament, per mitjà del servei d’Habitatge i en coordinació amb el d’Acció Social, destinarà aquests pisos a lloguers assequibles per a famílies en risc d’exclusió social. L’adjudicació dels pisos es farà per mitjà d’una taula tècnica de valoració en què hi prendran part diversos serveis de l’Ajuntament.

El contracte dels pisos es podrà prorrogar anualment, fins a un màxim de quatre anys.

PUBLICITAT

La SAREB percebrà a canvi de la cessió una contraprestació mínima mensual que la companyia utilitzarà per fer  front a les despeses d’assegurances i comunitat.

Per la seva banda, l’Ajuntament assumirà els càrrecs corresponents a la gestió de l’habitatge, així com el seu manteniment ordinari i l’Impost de Béns Immobles (IBI), entre d’altres.

S’incrementa el parc d’habitatge social

El 2013 SAREB va crear un parc social que incloïa 2.000 habitatges, el qual es va elevar a 4.000 el 2015. En l’actualitat aquest parc social als 10.000 immobles, després que la companyia s’ampliés per poder impulsar la cessió de pisos a administracions amb problemes d’habitatge.

PUBLICITAT

Des de la seva creació, SAREB ha signat convenis temporals amb 13 comunitats autònomes i 28 ajuntaments, als que ha cedit en total 3.036 habitatges.

En els seus vuit anys d’activitat, la companyia ha posat 1.642 habitatges a disposició de les administracions catalanes; així mateix té un acord amb la Generalitat de Catalunya  que contempla la cessió de 930 habitatges destinats a persones en risc d’exclusió.

També et pot interessar

Comentaris