Aquesta setmana s’iniciarà la retirada de l’amiant la coberta del pavelló de l’Ateneu de Sant Sadurní

Els treballs de remodelació de l’Ateneu inclouen la retirada de la coberta. FOTO: AJUNTAMENT
Avatar
29/09/2020 - 19:00h

Des de l’Ajuntament ja s’ha advertit als veïns dels domicilis propers que entre les 8 i les 16 hores no obrin portes ni finestres

L’Ajuntament de Sant Sadurní ha confirmat que entre dijous i dilluns d’aquesta setmana està prevista la retirada de l’amiant de la coberta del pavelló de l’Ateneu. Des de principis de setembre s’estan duent a terme les obres de remodelació d’aquest espai.

La durada estimada d’aquesta actuació és de set dies, i les jornades de treball previstes seran de 8 a 15 hores. La programació és pot veure modificada per condicions meteorològiques, en cas de pluja o vent.

L’Ajuntament ha informat els veïns afectats i més propers al pavelló sobre l’inici dels treballs i les mesures de prevenció. 

PUBLICITAT

Retirada de l’amiant

El desamiantat serà executat per Iberica de Desamiantados SL (IDES), empresa especialitzada amb 25 anys d’experiència i inscrita en el RERA (Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant). 

El pla de treball del desamiantat del Pavelló ha estat aprovat per Inspecció de Treball i l’Institut de Seguretat i Salut Laboral de la Generalitat, per tal que els treballs tinguin plenes garanties, tant pels veïns com els treballadors, i no representin cap risc per a la seva salut.

La coberta del pavelló s’ha de retirar durant aquestes obres de millora de la instal·lació perquè la uralita -el fibrociment- conté amiant.

PUBLICITAT

Per tal d’evitar que les fibres d’amiant es desprenguin a l’aire i puguin ser inhalades, les plaques ondulades que contenen aquest mineral s’impregnen amb una sol·lució especifica encapsulant abans de moure-les.

Després s’empaqueten hermèticament i  són traslladades al gestor de residus especialitzat de Castellolí (Anoia), on es trasllada tot l’amiant que es retira a Catalunya.

Els veïns més directament afectats han estat avisats que, durant els treballs de desamiantat, entre les 8 del matí i les 4 de la tarda, s’aconsella no obrir les portes ni les finestres que donen a l’interior de l’illa, i tampoc estendre la roba.

Durant els treballs es prendran mesures de control de les partícules d’amiant que es desprenen a l’aire, per comprovar que els nivells siguin correctes. 

També et pot interessar

Comentaris